กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรแห่งปี Thailand Top Company Awards 2017

  • 5
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต ชูผลงานเข้าตากรรมการอย่างต่อเนื่อง รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2017 ประเภทอุตสาหกรรมประกันภัย 3 ปีซ้อน ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับนิตยสาร Business Plus โดยรางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยมประเภทการดำเนินธุรกิจประกันชีวิตที่ผ่านเกณฑ์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพด้วยการดำเนินการที่โปร่งใสถูกต้อง ไม่ขัดต่อศีลธรรมและหลักกฎหมาย

BLA-1

นายวิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่บริษัทได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรแห่งปี Thailand Top Company Awards 2017 กลุ่มธุรกิจประกัน ซึ่งเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ถือเป็นรางวัลที่การันตีความสำเร็จในด้านการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของธุรกิจ โดย ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิที่ 5,122 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวม 282,359 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 13 นอกจากนี้ยังสะท้อนความสำเร็จของกลยุทธ์การบริหารงานที่มุ่งมั่นพัฒนา ทั้งผลิตภัณฑ์และการบริการ พร้อมมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ในการมองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ให้ผู้บริโภคมีความมั่นคงทางการเงินอย่างเหมาะสมกับคุณค่าชีวิตของตนเอง ”

นายวิพล กล่าวเสริมว่า “ ที่ผ่านมา กรุงเทพประกันชีวิตได้พัฒนาในหลายๆ ด้านไปพร้อมๆ กัน ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริหารการลงทุนของบริษัท ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการนำเสนอแผนประกันชีวิต หรือแผนการออมทั้งแบบระยะสั้น-ยาว โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความคุ้มครองชีวิต ผลิตภัณฑ์สะสมทรัพย์ระยะยาว ผลิตภัณฑ์เพื่อความคุ้มครองสุขภาพและโรคร้ายแรง เพื่อครอบคลุมความต้องการด้านประกันสุขภาพและค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงมากขึ้น พร้อมทั้งลดการนำเสนอผลิตภัณฑ์สะสมทรัพย์แบบชำระเบี้ยระยะสั้นลง ตามทิศทางของอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ลดต่ำลง รวมทั้งให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมเกษียณ รองรับสังคมผู้สูงวัยในอนาคต

บริษัทยังมุ่งเน้นให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทีมงาน และตัวแทนประกันชีวิตให้มีความเชี่ยวชาญทำงานอย่างมืออาชีพ สามารถให้คำแนะนำการวางแผนการเงินแก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งตอบรับการเข้าสู่โลก 4.0 ด้วยการเปิดการนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านตัวช่องทางออนไลน์ที่ได้รับอนุมัติจาก คปภ. โดยทำรายการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านช่องทางออนไลน์ได้ครบวงจรเป็นบริษัทแรก ”

“พร้อมยกระดับบริษัทพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ เข้าสู่มาตรฐานสากล โดยได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2013) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301:2012) และการดำเนินการกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามัญ (ISO 9001:2008) รวมทั้งการขยายพื้นที่การให้บริการอย่างครอบคลุมทั่วประเทศ อาทิ การขยายสาขา การขยายศูนย์วางแผนการเงิน การขยายศูนย์สอบที่ได้มาตรฐานคปภ. เพิ่มเติมในปี 2560 สู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จ.ชลบุรี สู่ภาคอีสานตอนล่างด้วยจุดศูนย์กลางการให้บริการทางด้านการเงิน จ.พิษณุโลก และศูนย์วางแผนการเงินภาคใต้ เป็นต้น นับเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการที่จะให้กรุงเทพประกันชีวิตช่วยสร้างหลักประกันและฐานะตามเป้าหมายที่วางไว้อีกด้วย
สิ่งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเพื่อยืนยันว่ากรุงเทพประกันชีวิต ต้องการสร้างความสุข ความมั่นคงทางการเงินเพื่อประชาชนคนไทย” นายวิพล กล่าวเพิ่มเติม

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 5
  •  
  •  
  •  
  •