แบรนด์ ซันโทรี่ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดโครงการ “แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2565” ชวนเด็กรุ่นใหม่รวมพลังแห่ง ”ผู้ให้” ช่วยประเทศพ้นวิกฤตด้วยการบริจาคโลหิต

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

 

แบรนด์ ซันโทรี่ จับมือ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สานต่อโครงการ “แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2565” (BRAND’S Young Blood 2022) มุ่งเชิญชวนนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาและเยาวชนมาร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังของผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยการบริจาคโลหิต และบริจาคเป็นประจำสม่ำเสมอต่อเนื่องทุก 3 เดือน ส่งต่อโลหิตที่มีคุณภาพ สำรองโลหิตคงคลังไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน ช่วยประเทศกู้วิกฤตโลหิตขาดแคลนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยตั้งเป้าหมายโลหิตที่ได้รับบริจาคในโครงการฯ จำนวน 88,000 ยูนิต ผ่านการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ ควบคู่กับการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมจัดกิจกรรมประกวดการสร้างสรรค์ผลงานเกมรณรงค์บริจาคโลหิต ชิงโล่พระราชทาน ทุนการศึกษา และอีกมากมาย

 

 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า “การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้จำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างชัดเจน โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศขาดแคลนโลหิตสะสมส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทั่วประเทศ อันเนื่องมาจากการออกหน่วยเคลื่อนที่ไปรับบริจาคทำได้ลดลง ฝั่งผู้บริจาคโลหิตประจำก็มีความกังวลในการเดินทางออกจากบ้านเพราะกลัวความเสี่ยงที่อาจได้รับเชื้อโควิด-19 ในขณะที่การใช้โลหิต
ในการรักษาพยาบาลยังคงมีอย่างต่อเนื่องทุกวัน ซึ่งปริมาณการเบิกใช้โลหิตในประเทศไทยนั้นเพิ่มขึ้น8-10% ของทุกปี
ด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้นำไปสู่วิกฤตเลือดไม่เพียงพอ

ด้วยเหตุนี้ โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด และ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของโลหิตในการรักษาผู้ป่วย โดยตั้งเป้าหมายโลหิตที่ได้รับบริจาคในโครงการ จำนวน 88,000 ยูนิตทั่วประเทศ และมียอดบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10% จากปีที่ผ่านมา เพื่อจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอ ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงสุดจากผู้บริจาคโลหิต โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คนรุ่นใหม่ที่เป็นนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และเยาวชน อายุระหว่าง 17-22 ปี เนื่องจากเยาวชนถือเป็นกลุ่มที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีช่วงระยะเวลาการบริจาคโลหิตได้ยาวนานและยั่งยืน”

นางมธุวลี สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “แบรนด์ ซันโทรี่ ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยึดมั่นตอบแทนสิ่งดีๆ คืนกลับสู่สังคม (Giving Back to Society) มาโดยตลอด โดยมุ่งสร้างผลด้านบวกที่ยิ่งใหญ่ต่อผู้บริโภค และสังคมไปพร้อมๆ กับการเติบโตของเรา ซึ่งโครงการ “แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2565” (BRAND’S Young Blood 2022) เป็นโครงการฯ ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือระหว่างแบรนด์ ซันโทรี่ ประเทศไทยและศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ซึ่งโครงการฯ นี้ นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สภากาชาดไทยมีปริมาณโลหิตสำรองเพิ่มขึ้นแล้ว เรายังมุ่งหวังให้ทุกคน โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต อีกทั้งมีจิตสำนึกการเป็น “ผู้ให้” โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน พร้อมกระตุ้นให้บริจาคโลหิต
เป็นประจำทุก 3 เดือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาเป็นโลหิตสำรองคงคลังไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน”

สำหรับการดำเนินโครงการฯ ปีที่ผ่านมาช่วงระหว่างปี 2563-2564 เราได้รับโลหิตจากการบริจาคภายใต้การดำเนินกิจกรรมรณรงค์ของโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 84,716 ยูนิต สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งการให้ของบรรดานิสิต นักศึกษา และเยาวชนที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง นอกจากนี้เรายังได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวน และให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิตควบคู่ไปกับการออกหน่วยรับบริจาค ประกอบด้วย การประกวดสื่อภาพนิ่ง (Infographic) เพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิต และมาร่วมบริจาคโลหิตเป็นครั้งแรก และการประกวดภาพถ่ายท้าประลองบริจาคโลหิตเพื่อรณรงค์เชิญชวนเพื่อนๆ ได้ร่วมบริจาคโลหิต โดยทีมของน้องๆ เยาวชนที่ชนะเลิศการประกวดสื่อภาพนิ่ง (Infographic) ได้แก่ทีม Pastel จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

สำหรับโครงการ BRAND’S Young Blood ในปีนี้ เรายังคงสานต่อกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนบริจาคโลหิต โดยได้จัดกิจกรรม
ที่เปิดให้ทั้งผู้บริจาคโลหิต และผู้ที่ต้องการแสดงพลังเลือดใหม่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วย

 • กิจกรรม BRAND’S Young Blood New Blood เพื่อแทนคำขอบคุณ ทางโครงการฯ จึงเตรียม “สเปรย์แอลกอฮอล์บรรจุขวด ขนาด 30 มล. พร้อมสายคล้องคอ” เป็นของที่ระลึกให้กับนิสิต นักศึกษา และเยาวชนที่เดินทางมาร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต และหน่วยเคลื่อนที่ของโครงการฯ ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565
 • กิจกรรมการประกวด BRAND’S Young Blood Game Creator ในหัวข้อ BRAND’S Young Blood Hero กิจกรรมที่สนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาอายุไม่เกิน 23 ปี ได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานเกมจากคอมพิวเตอร์ เสนอแนวคิดพร้อมภาพและเสียงประกอบสื่อสารการรณรงค์บริจาคโลหิต สร้างจิตสำนึกและความภูมิใจของการเป็น “ผู้ให้” ความเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีสุขภาพแข็งแรง มาร่วมบริจาคโลหิต กู้วิกฤติโลหิตขาดแคลนและสำรองโลหิตคงคลังไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน โดยผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษาจำนวนรวม 20,000 บาท และผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรีตลอดปี ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 30 มิถุนายน 2565 โดยโครงการฯ จะประกาศผลผู้ที่รับรางวัลในวันที่ 1สิงหาคม 2565

 

 

 

สำหรับนิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต และโครงการประกวดสร้างสรรค์เกมสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.blooddonationthai.com และ www.brandsworld.co.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กร โทร. 02-255-4567, 02-263-9600 ต่อ 1752 และ 1753

 

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


 •  
 •  
 •  
 •  
 •