[PR] ผู้ผลิตสีจระเข้ คัลเลอร์ซีเมนต์ ร่วมผลักดันเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

บริษัท เซอรา ซี-เคียว จำกัด ผู้ผลิตสีจระเข้ คัลเลอร์ซีเมนต์ ร่วมผลักดันเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก ด้วยการสนับสนุนสีนำร่องให้กับอาคารของเทศบาลนครเชียงใหม่ หลังจากที่คณะกรรมการองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก้ (UNESCO) ณ ประเทศเยอรมัน ได้พิจารณาให้อนุสรณ์สถาน สถานที่ต่างๆ และภูมิทัศน์ วัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ เข้าอยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของมรดกโลกแล้ว

ซึ่งสีจระเข้ คัลเลอร์ซีเมนต์ สามารถตอบโจทย์อาคารอนุรักษ์ได้เป็นอย่างดีเพราะคุณสมบัติของสีซีเมนต์ที่ผสานเป็นหนึ่งเดียวกับผนังปูน ที่สำคัญคือสีสันและสไตล์ของพื้นผิว สามารถคืนความงามแบบคลาสสิคให้เกิดขึ้นใหม่ได้อย่างกลมกลืน โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้กำหนดสีทาอาคารในเขตเมืองเก่า หรือตัวเมืองชั้นในให้ใช้สีเอิร์ทโทน คือสีขาว สีครีมและสีน้ำตาลเป็นหลัก ซึ่งในโครงการนำร่องได้เลือกใช้สีจระเข้ คัลเลอร์ซีเมนต์ สีวนิลาคลาสสิค(21) สีเปลือกไม้คลาสสิค(68) และสีน้ำตาลนอร์ดิกคลาสสิค(75) ในการทาอาคาร เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้ภาคเอกชน และชุมชนได้มีส่วนร่วมปรับปรุงอาคารบ้านเรือนให้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมจดบันทึกเมืองมรดกโลกอย่างเต็มภาคภูมิ

Cera-C-Cure-2 Cera-C-Cure-1

นายทัศนัย บูรณุกรณ์ นายกเทศบาลเชียงใหม่(ซ้าย) รับมอบสีจระเข้ คัลเลอร์ซีเมนต์
จากนายโยธิน ยมลยง ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ บริษัท เซอรา ซี-เคียว จำกัด


  •  
  •  
  •  
  •  
  •