ชวนมาทำความรู้จักมุมที่คุณอาจไม่เคยรู้…ของ ‘สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์’

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

ชวนมาทำความรู้จักมุมที่คุณอาจไม่เคยรู้...ของ ‘สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์’

หากใครเคยผ่านไปทางเส้นอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการคงเคยเห็นอาคารสีขาวที่มีป้ายชื่อโดดเด่นว่า “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ นอกจากอาคารด้านหน้าแล้วยังมีตึกน้อยใหญ่รายล้อม ซึ่งส่วนหนึ่งถูกแบ่งเป็นโรงพยาบาลไว้รักษาผู้ป่วยทั่วไปและโซนพิเศษที่มีไว้สำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยเฉพาะ อีกส่วนถูกจัดสรรเป็นมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาสายงานแพทย์ที่จะใช้เวลาเรียนรู้วิชาชีพบ่มเพาะประสบการณ์ก่อนออกไปทำงานตามสายงานของตน ตลอดระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่เปิดให้บริการ บนพื้นที่กว่า 319 ไร่แห่งนี้มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายอาจมีบางมุมที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกัน

 

จักรีนฤบดินทร์ ชื่อนี้มีที่มา

คำว่า “จักรีนฤบดินทร์” มาจากคำว่า “จักรีนฤบดินทร์” ซึ่งเป็นคำสร้อยจากพระนามเต็มของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งท่านทรงพระราชทานให้ โดยเป็นคำสร้อยที่ต่อจากคำว่า “รามาธิบดี” ถือได้ว่าที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คือครอบครัวเดียวกับโรงพยาบาลรามาธิบดี

ชวนมาทำความรู้จักมุมที่คุณอาจไม่เคยรู้...ของ ‘สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์’

โดยที่นี่เกิดจากพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาตรวจเยี่ยมชาวบ้านในสมุทรปราการ ด้วยเห็นว่าพื้นที่แห่งนี้ยังไม่มีโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ไว้รองรับผู้ป่วย เพราะสมุทรปราการเปรียบเสมือนด่านหน้าของภาคตะวันออกที่มีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมาก

 

เพื่อขยายโอกาสการการรักษา และสร้างแหล่งผลิตบุคลากรการแพทย์ที่มีคุณภาพ

บนพื้นที่ขนาด 40 ไร่บนถนนพระราม 6 คือที่ตั้งของโรงพยาบาลรามาธิบดี  ปัจจุบันมีผู้ป่วย ใช้บริการมากกว่า 2 ล้านคนต่อปี  ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคซับซ้อน ซึ่งเกินขีดความสามารถหลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังนั้น จึงได้เกิดโครงการก่อสร้าง “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” เพื่อเป็นทั้งส่วนโรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยในชุมชน และโรงเรียนเพื่อผลิตบุคลากรการแพทย์

ชวนมาทำความรู้จักมุมที่คุณอาจไม่เคยรู้...ของ ‘สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์’

ฐานทัพของเหล่านักรบชุดขาวผู้ต่อสู้กับโควิด – 19

จากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เป็นฐานทัพรักษาผู้ป่วยโควิด – 19 โดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤติ ท่ามกลางสถานการณ์เลวร้ายก็ได้เกิดเรื่องราวน่าประทับใจขึ้น เมื่อทีมแพทย์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ได้ร่วมกันปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากผู้ป่วยโควิด – 19 เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก โดยที่ผู้ป่วยทั้งคู่อายุเพียง 5 และ 7 ขวบเท่านั้น จากความสำเร็จในวันนั้นเหล่านักรบชุดขาวก็ยังคงต่อสู้กับสถานการณ์โควิด-19 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยบทเรียนจากการรับมือกับวิกฤติโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจึงได้จัดตั้ง “โครงการศูนย์พัฒนาทักษะทางคลินิกด้วยสถานการณ์จำลอง” เพื่อผลิตบุคลากรการแพทย์ที่มีคุณภาพและเตรียมความพร้อมรักมือโรคใหม่ ๆ ในอนาคต

ชวนมาทำความรู้จักมุมที่คุณอาจไม่เคยรู้...ของ ‘สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์’

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยทั้งที่อยู่ในพื้นที่รอบสมุทรปราการ นอกเหนือจากเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ที่นี่ ได้รับเงินบริจาคของประชาชนผ่านมูลนิธิรามาธิบดีฯ ถือได้ว่าสถานที่แห่งนี้เกิดขึ้นจากธารน้ำใจและการให้ของประชาชนอย่างแท้จริง ด้วยเป้าหมายของการเป็นโรงพยาบาลแห่งภาคตะวันออก หากเปิดให้บริการเต็มรูปแบบที่นี่จะสามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้กว่า 1 ล้านคนต่อปี และผู้ป่วยในกว่า 17,000 รายต่อปี เพื่อให้ผู้ป่วยในพื้นที่ไม่ต้องเดินทางไกล  และยังถือเป็นแหล่งรวบรวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ครอบคลุมการรักษาพยาบาลพื้นฐานและโรคร้ายแรง ทั้งด้านกุมารเวชศาสตร์ สูตินรีเวช เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ฟื้นฟู จิตเวช รวมถึงการกายภาพบำบัดที่มีเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยเดินและสระธาราบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วย เป็นต้น

 

สถานที่สร้างบุคลากรทางการแพทย์…เพื่อดูแลคนไทย

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดสอนมานานกว่า 55 ปี ปัจจุบันมีสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรเฉพาะทางต่างๆ โดยระดับปริญญาตรีมีสอน  4 หลักสูตร ได้แก่ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สื่อความความหมายฯ และปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โดยในปี 2564 นี้จะเปิดการเรียนการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 3 หรือระดับชั้นปรีคลินิกที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เป็นครั้งแรก นับเป็นประวัติศาตร์หน้าใหม่ ที่ได้จะได้บุคลากรทางการแพทย์อย่างเต็มรูปแบบออกไปรับใช้สังคม ส่วนหนึ่งของแพทย์เหล่านี้ได้กลายเป็นนักรบชุดขาวที่เป็นที่พึ่งดูแลผู้ป่วยในชุมชนทั่วประเทศ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพของไทย

ชวนมาทำความรู้จักมุมที่คุณอาจไม่เคยรู้...ของ ‘สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์’

ทั้งนี้รามาธิบดียังได้พัฒนาปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนของแพทย์ให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมอยู่เสมอ ซึ่งขณะนี้ได้เปิดสอนหลักสูตรใหม่ “แพทย์นวัตกร” และ “แพทย์นักบริหาร” ครั้งแรกในไทย และสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อผลิตบุคลากรการแพทย์ที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์การทำงานในยุค ‘Disruption’

 

นอกจากภารกิจในการรักษาผู้ป่วยและผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพด้วยหลักสูตรที่มีความแตกต่างแล้ว ที่นี่ยังมุ่งมั่นผลิตแพทย์นักวิจัยอีกด้วย เพราะงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยเหลือคนได้อีกหลายล้านคน และเราทุกคนสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายนี้ไปด้วยกันได้ผ่านการให้กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ กับ “โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลนจำนวนมาก เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยรักษาชีวิตผู้ป่วย และเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนสำคัญของนักศึกษาทุกคน เพื่อสานต่อความฝันและรักษามาตรฐานระบบสุขภาพของไทย และเพื่อเป้าหมายสูงสุดของการยกระดับการแพทย์ไทยสืบต่อไป…

รับชม VDO สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์กับมุมที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนได้ที่หน้าเพจ Facebook
มูลนิธิรามาธิบดีฯ คลิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์กับมุมที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE