เว็ปไซต์ www.chiiwii.com บริการทางการแพทย์รูปแบบใหม่ ผ่านช่องทางออนไลน์

  • 62
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

chiiwii-1

www.chiiwii.com หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “ชีวี” เป็นการให้บริการตอบคำถาม ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ทางการแพทย์ รวมไปถึงข้อควรปฏิบัติที่เหมาะสมแก่บุคคลทั่วไป โดยทีมแพทย์เฉพาะทางในแต่ละสาขา ผ่านทางเว็บไซต์ www.chiiwii.com ซึ่งถือได้ว่าเป็นการให้บริการด้านการแพทย์ทางเลือกใหม่ ที่เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่บุคคลที่มีเวลาค่อนข้างจำกัด หรืออาศัยอยู่ในสถานที่ที่ห่างไกลจากสถานให้บริการทางการแพทย์ หรือต้องการคำวินิจฉัยเบื้องต้น เป็นต้น ให้สามารถใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา และที่สำคัญเป็นบริการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

การใช้งานสะดวกสบาย เพียงแค่ผู้ใช้บริการ “user” ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ก็สามารถพิมพ์คำถามสุขภาพบนหน้าเว็ปไซต์ “ชีวี” ได้ทันที ระบบจะส่งคำถามของ user ไปยังแพทย์เฉพาะทาง และ user จะได้รับคำตอบผ่านทางอีเมล

ปัจจุบัน “ชีวี” มีแพทย์เฉพาะทางมากกว่า 18 สาขา อาทิ ผิวหนัง, อายุรกรรม, สาขากระดูกและข้อ, กายภาพบำบัดและกีฬา, ตา, เด็ก, หู คอ จมูก, ศัลยกรรม, สูตินรีเวช, ทันตกรรม, เวชศาสตร์ชะลอวัย และอื่น ๆ ทำให้ “ชีวี” สามารถให้บริการครอบคลุมในเกือบทุกด้านที่ user สงสัยหรือต้องการคำแนะนำ

“ชีวี” ก่อตั้งจากกลุ่มเพื่อน ประกอบด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง ทันตแพทย์ โปรแกรมเมอร์ และ ผู้ทำงานในสายการเงินและธุรกิจ ที่เล็งเห็นถึงปัญหาและข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์ที่ถูกต้องของบุคคลทั่วไป เนื่องจากในปัจจุบัน แพทย์เฉพาะทางจะกระจุกตัวอยู่ในโรงพยาบาลใหญ่ภายในเมือง ทำให้การเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางทำได้ยาก และมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง และทางเลือกอื่นที่พบเห็นในปัจจุบันคือ การหาข้อมูลบน Internet หรือ Social Network ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่มีแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ ส่งผลกระทบทางลบต่อบุคคลที่นำข้อมูลไปใช้ต่อ ทีม “ชีวี” จึงตั้งใจพัฒนาระบบ www.chiiwii.com ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ที่มีคำถามสุขภาพ สามารถได้รับคำตอบที่น่าเชื่อถือได้จากแพทย์เฉพาะทาง และสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อนาคต “ชีวี” มีแผนที่จะขยายขอบเขตการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น โดยนำเทคโนโลยีทางการสื่อสาร เช่น การพูดคุยผ่านระบบ video call ซึ่งจะทำให้แพทย์เฉพาะทางสามารถซักถามประวัติการเจ็บป่วย รวมไปถึงตรวจร่างกายเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว และทำการรักษาได้อย่างแม่นยำสูงสุด

เว็บไซต์ “ชีวี” หวังจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะสุขของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 62
  •  
  •  
  •  
  •