คณะบัญชีฯ จุฬาฯ เปิดตัวหลักสูตรปริญญาโท ด้านแบรนด์และการตลาด แห่งแรกของเอเชีย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

01 ภาพข่าวจุฬา_resize

อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด ภาคภาษาอังกฤษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเปิดบ้านแนะนำหลักสูตรปริญญาโท ภาคภาษาอังกฤษ ด้านแบรนด์และการตลาดแห่งแรกของเอเชีย ที่พัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ โดยมี ศ. ดร. กุณฑลี รื่นรมย์,  รศ. ม.ล. สาวิกา อุณหนันท์, ผศ. ดร.วิเลิศ ภูริวัชร,  อ. ดร. กฤตินี พงษ์ธนเลิศ และ มร. นาดิม ซาเวียร์ ซาลฮานี  ร่วมงาน ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •