“โลกของพาร์” คลิปสั้นที่จะทำให้เราเข้าใจคนเป็นโรคพาร์กินสันมากขึ้น

  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

pa01

สมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์พาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ และชมรมเพื่อน พาร์กินสัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย จัดทำสปอต “พาร์กินสัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมได้รับรู้เรื่องโรคพาร์กินสันมากขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้มีอาการพาร์กินสันอย่างเข้าใจ

สามารถติดตามรับชมได้ที่ FB: เพื่อน พาร์กินสัน และ FB: Parkinson Chula หรือ www.chulapd.org  #เข้าใจพาร์กินสัน

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 4
  •  
  •  
  •  
  •