ครั้งแรกของวงการโฆษณา เดนท์สุ อีจีส เน็ตเวิร์ค เปิดตัว DAN ACADEMY สถาบันการเรียนรู้สำหรับคนเอเยนซี่หนึ่งเดียวในไทย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

DAN-ACADEMY-1

นายอมรศักดิ์ ศักดิ์ภู่อร่าม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเดนท์สุ อีจีส เน็ตเวิร์ค ประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทได้ก่อตั้ง DAN ACADEMY สถาบันเพื่อวิถีแห่งการเรียนรู้แห่งแรกในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคนของ DAN ที่มีอยู่กว่า 800 คน ให้เป็นผู้รอบรู้ที่มีความชำนาญเรื่องการสื่อสารอย่างรอบด้าน โดยสามารถเลือกหลักสูตรที่ต้องการเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์ ทั้งนี้ DAN ACADEMY ได้เตรียมหลักสูตรไว้ให้เลือกมากมาย ทั้งในเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์ โมบายมาร์เก็ตติ้ง หรือดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง โดยผ่านพันธมิตรที่เป็นผู้นำด้าน digital ระดับโลก อาทิ Google ,Twitter , Facebook และ MMA เป็นต้น

“กลุ่มเดนท์สุ อีจีส เน็ตเวิร์ค ประเทศไทย เชื่อว่าความสามารถเป็นเรื่องที่สำคัญ และ DAN ACADEMY จะเป็นสถาบันที่ทำให้ทีมงานของเราเปี่ยมประสิทธิภาพและโดดเด่นในเรื่องการทำงานและเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันธุรกิจของลูกค้าสู่ความเป็นหนึ่งต่อไป “ นายอมรศักดิ์กล่าว

นายวิชัย สุภาสมบูรณ์ ประธานกรรมการอิสระ และอธิการบดีของ DAN ACADEMY กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงสร้างหลักสูตรของ DAN ACADEMY พัฒนามาจาก Career Roadmap ของพนักงาน ซึ่งประกอบด้วย DAN Essential ที่จะช่วยเสริมทักษะและ mindset ในเรื่องการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ , DAN Pathway หลักสูตรที่พัฒนาตามสายอาชีพ ด้านสื่อและโฆษณา โดยมีผู้ชำนาญการทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กรมาร่วมพัฒนาหลักสูตร ,DAN Navigator หลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะในการบริหารคน และทำงานร่วมกับผู้อื่น นอกจากนี้ DAN ACADEMY ยังได้จัดตั้งศูนย์แนะแนวการออกแบบอาชีพให้กับพนักงานด้วย

“อุตสาหกรรมโฆษณากำลังเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เอเยนซี่จะต้องสร้างความแตกต่างและสร้างสรรสิ่งใหม่ ๆ เพื่อนำเสนอให้กับลูกค้า เรื่องของดิจิตอลและโมบาย มาร์เก็ตติ้งเป็นหัวใจสำคัญสำหรับลูกค้า ซึ่งจากหลักสูตรที่มีอยู่ พนักงานสามารถออกแบบการเรียนรู้ เพื่อการเติบใตในเส้นทางอาชีพที่ตนเองเลือกกับ DAN ได้ ด้วยเครื่องมือในการพัฒนาความรู้ ที่มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นทักษะที่นำไปปฏิบัติจริงได้ และผู้เรียนก็จะสนุกสนานไปกับการเรียนรู้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง”


  •  
  •  
  •  
  •  
  •