เดนท์สุ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ปรับโครงสร้างธุรกิจสื่อ ชู ไอพรอสเพค (ประเทศไทย) สู่ผู้นำเอเจนซี่ด้าน Holistic Communication Solutions ด้วยแนวคิดใหม่ Brands Accelerated

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

เดนท์สุ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ประกาศอย่างเป็นทางการ เรื่องการปรับโครงสร้างธุรกิจสื่อ สอดคล้องกับนโยบายระดับโกลบอล โดยรวม บริษัท วีเซียม (ประเทศไทย) จำกัด (Vizeum) มีเดียเอเจนซี่ชั้นนำด้านการวางแผนสื่อโฆษณา เข้ากับ บริษัท ไอพรอสเพค (ประเทศไทย) จำกัด (iProspect) ดิจิทัลโซลูชั่นเอเจนซี่แถวหน้าของไทย ยกระดับ ไอพรอสเพคฯ มุ่งเน้นให้บริการครบวงจร ในรูปแบบ Holistic Communication Solutions ตามมาตรฐานเอเจนซี่ระดับโลก ด้วยแนวคิดใหม่ Brands Accelerated” ภายใต้การบริหารของ นางสาวนฐมน ก้องธนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) บริษัท ไอพรอสเพค (ประเทศไทย) จำกัด

โดย ไอพรอสเพคฯ พร้อมส่งมอบบริการด้าน Innovation & Technology แบบ end-to-end services ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า อาทิเช่น การกำหนดกลยุทธ์การตลาดเชิงประสิทธิภาพ (Performance Marketing)
การวางแผนสื่อโฆษณาด้วยข้อมูลการตลาดเชิงลึก (Performance Data Driven Marketing) การผลิตสื่อสร้างสรรค์ (Creative idea) ออกแบบการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เช่น แอพพลิเคชั่น เว็บไซด์ และระบบอีคอมเมิร์ซ ด้วยเครื่องมือนวัตกรรมเทคโนโลยีลิขสิทธิ์เฉพาะ (Exclusive Proprietary Tools) ของ ไอพรอสเพคฯ เท่านั้น เช่น ระบบปฏิบัติการ ‘Cross-Tech’ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้การวางแผนสื่อโฆษณาทั้งออฟไลน์และออนไลน์มีความเชื่อมต่อกัน (Synchronized)  สามารถเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ได้แบบเรียลไทม์และแม่นยำ

ยิ่งไปกว่านั้น ไอพรอสเพคฯ ยังเป็น LINE Developer Partner Agency ที่มีเครื่องมือ ‘LINE insider’ ช่วยในการเข้าถึงข้อมูล insight ของผู้บริโภคเชิงลึกเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคผ่านช่องทาง LINE และสามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้สร้างแบรนด์ และเพิ่มยอดขายให้แก่ลูกค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม บริการเหล่านี้เป็นไฮไลท์เพียงส่วนหนึ่งของการให้บริการในรูปแบบ Holistic Communication Solutions จากไอพรอสเพคฯ ที่พร้อมส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของลูกค้าให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

 

 

นายอมรศักดิ์ ศักดิ์ภู่อร่าม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเดนท์สุ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) กล่าวว่า  “ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การปรับโมเดลโครงสร้างธุรกิจสื่อ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของทางโกลบอลครั้งนี้ จะตอกย้ำแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วย “Technologydriven Business Innovation” ของเดนท์สุ อินเตอร์เนชั่นแนลฯ ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้วยศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบุคคลากรทั้ง 2 บริษัท ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถจะช่วยสนับสนุนและผลักดัน ไอพรอสเพคฯ ก้าวสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการด้าน Holistic Communication Solutions เอเจนซี่แบบครบวงจร อันดับหนึ่งของประเทศได้อย่างแน่นอน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันทางธุรกิจให้แก่ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้มีความแข็งแกร่งพร้อมขับเคลื่อนองค์กรทุกภาคส่วน ให้มีการเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญ และ ประสบความสำเร็จได้ยั่งยืน”

 

 

ด้าน นายวิสาส์น สิริจันทานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน Media Service Line กลุ่มบริษัท เดนท์สุ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) กล่าวเสริมว่า “โมเดลธุรกิจสื่อใหม่นี้ เป็นการเน้นย้ำทิศทางธุรกิจด้านมีเดียของเราที่มุ่งเน้นการบูรณาการสื่อในรูปแบบ ‘โทเทิล มีเดีย โซลูชั่น’ ซึ่งผสานรวมสื่อโฆษณาครบวงจร ทั้งสื่อออฟไลน์ และ สื่อดิจิทัลเข้าด้วยกัน นับเป็นส่วนสนับสนุนความแข็งแกร่งด้านมีเดียที่สำคัญแก่ ไอพรอสเพคฯ ให้มีความพร้อมในการนำเสนอโซลูชั่นของการสื่อสารแบบบูรณาการที่ครบวงจร ด้วยการให้บริการแบบ ‘Integrated Human-Centric Solutions’ พร้อมช่วยขับเคลื่อนระบบ eco-system ทางธุรกิจ ของลูกค้าให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมั่นคง”

 

 

“เนื่องจากปัจจุบันเราไม่สามารถแยกโลกออนไลน์ กับ ออฟไลน์ได้อีกต่อไป ดังนั้น ในแง่ของการสื่อสารที่แบรนด์ต้องการเข้าถึงผู้บริโภคในทุก Customer Touch Points นั้นจะต้องปรับกลยุทธ์การเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ให้เป็นแบบ Seamless Customer Journey ดังนั้น ที่ ไอพรอสเพคฯ เรามุ่งมั่น ตั้งใจ ไม่หยุดที่จะพัฒนา สร้างสรรค์ผลงาน และนำเสนอบริการที่ดีที่สุดในด้าน Holistic Communication Solutions เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้วยความพร้อมทั้งด้านความรู้ เครื่องมือ แพลตฟอร์ม และรวมถึงบุคลลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เราจึงมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า การรวมกันครั้งนี้ จะนำมาซึ่งประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นให้แก่ลูกค้า เราพร้อมที่จะนำพาลูกค้าของเราไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ด้วยการให้บริการแบบ end-to-end servicesolutions ที่มี Innovation และ Data เข้ามาซัพพอร์ตเพื่อทำให้แบรนด์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และเห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น” นางสาวนฐมน ก้องธนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไอพรอสเพค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวทิ้งท้าย

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •