ผุดโครงการ “Design Service Society” นำดีไซน์ 4.0 เอส ยกระดับธุรกิจด้วยการออกแบบ

  • 89
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

tide-2016-1

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกับสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผนึกกำลังส่งเสริมอุตสาหกรรมการบริการออกแบบไทย จัดโครงการ Design Service Society ขานรับนโยบายประเทศ Thailand 4.0 ที่มุ่งส่งเสริมกลุ่มคลัสเตอร์ Creativity, Culture and High Value Service เพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จัดงานภายใต้แนวคิด “ดีไซน์ 4.0 เอส ความล้ำหน้าทางธุรกิจ”(Design 4.0s: Business Futures) เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมธุรกิจด้วยกลยุทธ์การออกแบบ

“ดีไซน์ 4.0 เอส ความล้ำหน้าทางธุรกิจ” เป็นการแนะนำกลุ่มอุตสาหกรรมการออกแบบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อุตสาหกรรมการออกแบบที่สนับสนุนความก้าวหน้าทางธุรกิจ มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการนำการออกแบบมาใช้เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่ไม่ได้มีการเน้นเฉพาะเรื่องการออกแบบและพัฒนารูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ แต่มีการนำแนวคิดและกระบวนการออกแบบมาใช้ในการเปิดโอกาสทางธุรกิจ อาทิ การสร้างนวัตกรรมด้วยการสร้างคุณค่าและนำเสนอแนวคิดผลิตภัณฑ์ การออกแบบบริการ การออกแบบประสบการณ์ใหม่ๆ และการออกแบบรูปแบบธุรกิจ เป็นต้น

tide-2016-2

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า ม.ล. คฑาทอง ทองใหญ่ กล่าวถึง ความสำคัญของอุตสาหกรรมบริการออกแบบว่า มีส่วนสำคัญมากต่อการสนับสนุนความต้องการของธุรกิจทั้งภาคการผลิตและบริการของประเทศ เนื่องจากธุรกิจประเทศเผชิญกับปัญหาทางด้านแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาธุรกิจโดยสร้างนวัตกรรมด้วยการออกแบบ ถือเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญต่อการสร้างอนาคตทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการคิดออกแบบ (Design Thinking) ที่สามารถช่วยธุรกิจในการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ ประสบการณ์ และ/หรือ รูปแบบธุรกิจ เพื่อการตอบสนองความปรารถนาของผู้ใช้ อุตสาหกรรมบริการออกแบบเพื่อการพัฒนาธุรกิจในประเทศกำลังเจริญเติบโตขึ้น และจะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมบริการหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและสังคมสร้างสรรค์ของประเทศ

ทางด้วนนายกสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผศ.ดร.โชคอนันต์ บุษราคัมภากร ได้เน้นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมบริการออกแบบกับการพัฒนาความเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจของประเทศ และเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันว่า “ความรู้และความเข้าใจของภาคธุรกิจการผลิตและบริการเกี่ยวกับการออกแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design) ยังถือว่าน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับความรู้และความเข้าใจทางด้านธุรกิจอื่นๆ อาทิ การขาย การตลาด และการสื่อสาร เป็นต้น สาเหตุเพราะธุรกิจไม่ได้ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การออกแบบสักเท่าไร เพราะมองว่าการออกแบบเป็นเครื่องมืออันหนึ่งทางการตลาด เพื่อการออกแบบภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด แต่ในโลกของการแข่งขันแบบไร้พรมแดน การสร้างสรรค์สิ่งใหม่และการนำเสนอคุณค่าที่มีความโดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรวมถึงตอบสนองความปรารถนาของผู้ใช้มีความสำคัญยิ่ง การใช้การออกแบบเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างเต็มศักยภาพ จะเป็นส่วนในการผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง”

tide-2016-3

โดยเมื่อเร็วๆนี้ โครงการ Design Service Society ได้ให้บริการปรึกษาด้านการออกแบบแก่นักธุรกิจ/ผู้ประกอบการธุรกิจในงาน Thailand Innovation and Design Expo 2016 (TIDE 2016) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้ยกทัพทีมผู้เชี่ยวชาญด้านบริการออกแบบระดับแนวหน้าของประเทศให้กับนักธุรกิจ/ผู้ประกอบการ อาทิ FiF Design Studio Cerebrum Design Oner Industrial Design LightFog CorDesign เป็นต้น มาให้คำปรึกษาด้าน การออกแบบแบรนด์ การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรมการออกแบบ การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การออกแบบบริการ และ การออกแบบประสบการณ์ ซึ่งมีเจ้าของแบรนด์ให้ความสนใจมากมาย อาทิ ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว Bangkok Smile Dental Clinic เป็นต้น สำหรับผู้สนใจสามารถเข้ารับคำปรึกษาด้านการออกแบบครั้งต่อไปได้ในงาน Thailand BIG+BIH 19-23 ตุลาคมนี้ ที่ไบเทค บางนา หรือติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่ เว็ปไซต์สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ www.ditp.go.th/design และสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม www.idsocietythailand.org

นอกจากนั้นแล้ว โครงการ Design Service Society กำลังเปิดรับสมัครนักออกแบบ หรือผู้ให้บริการออกแบบ ที่มีประสบการณ์ 1-3 ปี เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Design Service Society 2016 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้ฝึกทักษะด้านการให้บริการออกแบบกับบริษัทออกแบบที่มีประสบการณ์ และได้มีโอกาสให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจเจ้าของแบรนด์ตัวจริงในงาน Thailand BIG+BIH 19-23 ตุลาคมนี้ด้วย

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 89
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE