4 ทีมนักศึกษาคว้าแชมป์สุดยอดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ โครงการธนชาตประกันภัย “Drive DD United Season 2”

 • 9
 •  
 •  
 •  
 •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

T-2

ธนชาตประกันภัย ประกาศผลรอบตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการ Drive DD United Season 2 ในหัวข้อ “IT’S COOL TO BE CALM ขับอย่างเท่ ดูดี มีสติ” โดยทีม “Shut up Studio” จากมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทสร้างสรรค์ (Creativity) ทีม “Dent Drive” จากมหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม “WhiteShoes Production” จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ส่วนทีม “PAP” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทคลิปวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้ชม (Popularity)

T-3

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการบริษัทธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตามที่ธนชาตประกันภัยได้จัดการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการ Drive DD United Season 2 ในหัวข้อ IT’S COOL TO BE CALM ขับอย่างเท่ ดูดี มีสติ ซึ่งการแข่งขันดำเนินมาถึงรอบตัดสิน และมีทีมที่ผ่านเข้ารอบ 17 ทีมจากนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศที่ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 100 ทีม โดยแต่ละทีมเมื่อได้รับทุนสนับสนุนทีมละ 10,000 บาท เพื่อนำคลิปวิดีโอกลับไปพัฒนาให้สมบูรณ์แบบ ต่างก็มุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งธนชาตประกันภัยรู้สึกภูมิใจที่มีส่วนขับเคลื่อนให้เยาวชนเห็นความสำคัญกับประเด็นการขับขี่อย่างมีสติเพื่อสร้างวัฒนธรรมอันดีในการใช้รถ ใช้ถนนร่วมกัน และเพื่อให้ได้ผลงานคลิปวิดีโอที่ดีที่สุด ธนชาตประกันภัยได้เรียนเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านส่งเสริมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนด้านการสร้างสรรค์ผลิตผลงานคลิปวิดีโอและภาพยนตร์ระดับประเทศ เข้าร่วมตัดสินซึ่งประกอบด้วย นายพีระยศ เหมะสิขัณฑกะ ผู้อำนวยการ ส่วนส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.), นางสาวสุพัฒนุช สอนดำริห์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.), นายปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของเมืองไทย, นาย ทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการนิตยสาร aday, นางสาวณธิดา รัฐธนาวุฒิ ผู้ก่อตั้ง MarketingOops.com และนายณภัทร ตั้งสง่า เจ้าของรางวัลประกวดหนังสั้นและ Viral Clip มากมาย และผู้เขียนหนังสือ “สร้างเงินล้านผ่าน Viral Clip”

ทั้งนี้ ผลการตัดสินจากคณะกรรมการและจากคะแนน Pupularity จากผู้ชม เป็นดังนี้ ทีม “Shut up Studio” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รางวัลชนะเลิศประเภทสร้างสรรค์ (Creativity) ทีม “Dent Drive” จากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม “WhiteShoes Production” จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ส่วนทีม “PAP” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้รางวัลชนะเลิศประเภทคลิปวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้ชม (Popularity)

นายพีระพัฒน์ กล่าวด้วยว่า นักศึกษาทั้ง 4 ทีม จะได้รับทุนการศึกษารวมกว่า 100,000 บาท และทีม “Shut up Studio” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสร้างสรรค์ (Creativity) ธนชาตประกันภัยมอบรางวัลพิเศษให้ โดยส่งไปศึกษาดูงานเวที ASIA PACIFIC ADVERTISING FESTIVAL (ADFEST) ซึ่งเป็นเวทีโฆษณาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งเอเชีย-แปซิฟิคซึ่งปีนี้จะจัดระหว่างวันที่ 22-25 มี.ค. ที่พัทยา พร้อมส่งผลงานเข้าประกวดให้ด้วยในรอบปีหน้า รวมมูลค่ารางวัลกว่า 200,000 บาท นอกจากนี้ ธนชาตประกันภัยจะสนับสนุนผลงานของผู้ชนะการแข่งขันด้วยการพัฒนาต่อยอดคลิปวิดีโอให้ได้ผลงานที่ดีมีคุณภาพ เพื่อเผยแพร่ สู่สาธารณชนบนช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้คนไทยทั่วประเทศได้รับชม เพราะเชื่อว่าหากทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยจากการขับขี่รถยนต์บนท้องถนนแล้ว สังคมไทยจะน่าอยู่มากยิ่งขึ้น สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลมีสมาชิก ดังนี้

T-1

ทีม Shut up Studio มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 1. นายภานุวิชย์ โสภณสิริรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการการจัดการ
 2. นายพุฒิพงศ์ ชูเดช นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการการจัดการ
 3. นายปริวรรต จิรภาสธนวัต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการการจัดการ

T-4

ทีม Dent Drive มหาวิทยาลัยมหิดล

 1. นายรัชพงศ์ ศักดิ์ศรีสุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะทันตแพทย์
 2. นายเสฏฐวุฒิ ชูชัยแสงรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะทันตแพทย์

T-5

ทีม WhiteShoes Production มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 1. นายธนธร วาสกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะดิจิตอลมัลติมิเดีย
 2. นางสาวพรรณพิมล แซ่ตั้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะดิจิตอลมัลติมิเดีย
 3. นายภัทรพล สุพรประดิษฐ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะดิจิตอลมัลติมิเดีย

T-6

ทีม PAP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 1. นายกิตติณัฏฐ์ เลาพรึ่งพิสิฐ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โครงการร่วมบริหารหลักสูตร
 2. นายศักดิ์สิทธ์ เพชรทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โครงการร่วมบริหารหลักสูตร
 3. นางสาวปริชญา บำรุงเสนา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โครงการร่วมบริหารหลักสูตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และติดตามการประกาศผล ได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ : Drive DD United

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


 • 9
 •  
 •  
 •  
 •