นิตยสาร E-Commerce ฉบับกุมภาพันธ์ 2015 – Big Data

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

นักวิเคราะห์ Social เข้าถึงข้อมูลมหาศาล ขุมทองสำหรับธุรกิจ ในการใช้ Big Dataและเรื่องน่าติดตาม เช่น เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย ใช้ IoT ร่วมกับ Big Data, นัฟแนง พลังการตลาด

ผ่าน Online Influencer, TMB Touch แอพฯ โมบายล์แบงกิ้ง รับกระแสดิจิตอล, Crowdfunding แผนระดมทุนจากมวลชน นิตยสาร E-Commerce ฉบับที่ 19เดือนกุมภาพันธ์ 2558 วางแผงที่ร้านหนังสือทั่วไป ราคา 65 บาท

e194


  •  
  •  
  •  
  •  
  •