[PR] EGA ปลื้มนักพัฒนาทั่วประเทศแห่ประกวด MEGA 2014

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

EGA ปลื้มนักพัฒนาทั่วประเทศแห่ประกวด MEGA 2014 ดันแอพพลิเคชั่นภาครัฐผ่านโทรศัพท์มือถือเกิดเพียบ เผยแอพฯเดินทาง ขนส่ง คมนาคม ยอดฮิตยื่นสมัครกว่าครึ่งร้อย ท่องเที่ยวตามมาติดๆ เตรียมทีมพี่เลี้ยงหวังเกิดแอพฯภาครัฐเกินร้อย

(Mobile e-Government Award 2014) (6)

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) หรือ EGA เปิดเผยว่า จากที่เปิดโครงการแข่งขันประกวดผลงานพัฒนา Mobile Application ภาครัฐ (Mobile e-Government Award 2014) หรือ MEGA 2014 ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกระดับเป็นอย่างมาก โดยมีจำนวนทีมเข้าสมัครถึง 154 ทีม รวม 329 คน แบ่งเป็น กทม.และปริมณฑล 109 ทีม ต่างจังหวัด 45 ทีม มีจำนวนผลงานเข้าแข่งขันถึง 179 ผลงาน

(Mobile e-Government Award 2014) (2)

“จำนวนผู้สมัครเข้าประกวดครั้งนี้มากกว่าที่ EGA คาดการไว้จำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงการให้ความสนใจในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และไอซีทีในประเทศไทยที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด” นางไอรดากล่าวและว่า

หากลงรายละเอียดจะพบว่า ประเภทผู้สมัครประเภท 1 คือกลุ่มนิสิตนักศึกษา นักพัฒนาทั่วไป มีจำนวน 124 ทีม ขณะที่ประเภทที่ 2 เป็นกลุ่มผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยมีจำนวน 30 ทีม หัวข้อการประกวดที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์สนใจมากที่สุดคือ ด้านการเดินทาง ขนส่ง และคมนาคม จำนวน 58 ผลงาน รองลงมาคือ ด้านกีฬา สันทนาการ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว จำนวน 37 ผลงาน

สำหรับในหมวดอื่นๆ ประกอบด้วย ด้านการศึกษา และการเรียนรู้ 29 ผลงาน, ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน 26 ผลงาน, ด้านการเงิน ภาษี และธุรกิจ 19 ผลงาน, ด้านสาธารณูปโภค และสวัสดิการภาครัฐ 17 ผลงาน, ด้านเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ 13 ผลงาน, ด้านความมั่นคงและกฎหมาย 12 ผลงาน, ด้านงานทะเบียนที่เกี่ยวกับบุคคล 11 ผลงาน, ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ และการประมง 8 ผลงาน, ด้านที่ดิน และที่อยู่อาศัย 8 ผลงาน, ด้านการจัดหางาน และการจ้างงาน 7 ผลงาน, ด้านสุขภาพ และการสาธารณสุข 7 ผลงาน

(Mobile e-Government Award 2014) (3)

ส่วนระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการพัฒนาคือ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จำนวน 126 ผลงาน รองลงมาเป็นระบบปฏิบัติการ IOS จำนวน 43 ผลงาน และระบบปฏิบัติการ Window Phone จำนวน 8 ผลงาน

หลังจากที่มีการรับรองผลงานแล้ว EGA จะจัดทีมที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำในการเขียนแอพพลิเคชั่นภาครัฐ เนื่องจากหลายผลงานยังเป็นแค่ระดับความคิด แต่การดำเนินการจริงจำเป็นต้องทำให้สอดคล้องกับการใช้งานได้ทั้งภาครัฐและประชาชนไปพร้อมกัน แต่สิ่งที่เห็นชัดเจนในขณะนี้คือภาครัฐจะได้เห็นทิศทางแอพพลิเคชั่นที่ภาคประชาชนอยากได้ ถือเป็นการรับฟังประชาชนที่ดี

บทบาทของ EGA นอกจากการจัดแข่งขันแล้วยังจะสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่น การอบรมเรื่องการใช้ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งของ EGA การวางสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม การเตรียมการเรื่องระบบความปลอดภัย รวมถึงการสร้างแนวคิดทางด้านธุรกิจเพื่อทำให้ซอฟต์แวร์ที่เข้าประกวดสามารถอยู่รอดได้และมีผู้ใช้งานจริง

(Mobile e-Government Award 2014) (4)(Mobile e-Government Award 2014) (5)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE