ไอเดียดีมีรางวัล รวมกว่าแสน อย.จัดการประกวดออกแบบ Infographic “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี”

  • 34
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

อย. ขอเชิญชุมชนคนครีเอทีฟ ทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมพลังสร้างสรรค์ แบ่งปันไอเดีย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ให้กับคนไทย กับการประกวดออกแบบ Infographic ในหัวข้อ “อ่านก่อนซื้อ คิดก่อนใช้ คนไทยสุขภาพดี” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 แสนบาท

โครงการประกวดออกแบบสื่อ Infographic “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี”

FDA-1

รายละเอียดโครงการ

โครงการประกวดออกแบบสื่อ Infographic “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ภายใต้หัวข้อ “อ่านก่อนซื้อ คิดก่อนใช้ คนไทยสุขภาพดี” เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสสร้างสรรค์สื่อในรูปแบบ Infographic ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งอยู่ในความดูแลของ อย. อย่างปลอดภัย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงขอเชิญชวนกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ และสนใจในเรื่องการออกแบบ ได้แสดงความรู้ความสามารถ ร่วมกันสร้างสรรค์สื่อ Infographic เพื่อให้ผู้บริโภคมีประสิทธิภาพในการป้องกันตัวเอง และได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในการกำกับดูแลของ อย. (อาหาร, ยา, เครื่องสำอาง, เครื่องมือแพทย์, วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน, วัตถุเสพติด) เพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย

2. เพื่อสร้างสรรค์สื่อ Infographic ในรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย เพื่อสร้างการจดจำเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง และสามารถเผยแพร่ความรู้นั้นออกไปสู่สาธารณชนได้

รูปแบบการประกวด

1. ออกแบบสื่อ Infographic โดยใช้โปรแกรมทางด้านการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์เท่านั้น
2. ส่งผลงานขนาด A3 แนวตั้งหรือแนวนอน โดยกำหนดให้มีแถบสัญลักษณ์ของ อย. ด้านล่างตามที่กำหนด (สามารถ Download แถบสัญลักษณ์ของ อย. ได้ที่ https://goo.gl/zxESUH)
3. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้นงาน (สงวนสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว ไม่นับรวมรางวัล Popular Vote)

สมัครได้ทั้งประเภท นักศึกษา หรือ ประชาชนทั่วไป  อย่าช้า! ส่งผลงานภายในวันที่ 25 สิงหาคมนี้เท่านั้น  ดาวน์โหลดใบสมัคร และดูกติกาได้ที่ https://goo.gl/zxESUH

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 34
  •  
  •  
  •  
  •