ฟอร์ดเป็นบริษัทรถยนต์เพียงแห่งเดียวที่คว้ารางวัลองค์กรที่มีจริยธรรมสูงสุดของโลกประจำปี 2016

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

Ford-1

ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี เป็นบริษัทรถยนต์เพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลองค์กรที่มีจริยธรรมสูงสุดประจำปี 2016 จากสถาบันเอธิสเฟียร์ รางวัลอันทรงเกียรติในด้านความมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจซึ่งมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคและการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้น

“รางวัลนี้ถือเป็นเกียรติยศอันน่ายินดีสำหรับพนักงานฟอร์ดซึ่งมีความมุ่งมั่นในการทำสิ่งดีๆ และการตัดสินใจเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้อง” มร. บิล ฟอร์ด ประธานบริหารฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี กล่าว “ความมีจริยธรรมและการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ถือเป็นรากฐานสำคัญที่ผลักดันให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้น”

ปีนี้นับเป็นปีที่ 7 ติดต่อกันแล้วที่สถาบันเอธิสเฟียร์ได้ยกย่องให้ฟอร์ดเป็นองค์กรที่มีจริยธรรมสูงสุดของโลก

สถาบันเอธิสเฟียร์ ผู้นำด้านการสร้างและยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ยกย่ององค์กรที่ทำคะแนนสูงสุดใน 5 หัวข้อ ได้แก่ การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและปฏิบัติตามกฏเกณฑ์อย่างเคร่งครัด การเป็นพลเมืองที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม การควบคุมดูแลและความเป็นผู้นำขององค์กรและชื่อเสียงองค์กร

นับเป็นเวลาหลายทศวรรษที่ฟอร์ดได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นพลเมืองที่ดี และเล็งเห็นว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับความสำเร็จและการสร้างชื่อเสียงที่ดีของบริษัทได้อย่างไรบ้าง โดยจากผลสำรวจของสถาบัน Harris Poll Reputation Quotient ประจำปี 2016 พบว่า มากกว่าครึ่งของผู้ร่วมตอบแบบสอบถามได้ทำการศึกษาเพื่อเรียนรู้ข้อมูลของแต่ละองค์กรก่อนตัดสินใจร่วมทำธุรกิจกับองค์กรนั้นๆ และมากกว่า 1 ใน 3 ของผู้ร่วมตอบแบบสอบถามตัดสินใจไม่ทำธุรกิจร่วมกับองค์กรที่มีชื่อเสียงในแง่ลบ

ฟอร์ดตระหนักดีว่าความเชื่อมั่นเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานสำหรับทุกสิ่งที่เราทำ และความมุ่งมั่นของฟอร์ดในการเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของชุมชนระดับโลกได้ช่วยอธิบายว่าเหตุใด ฟอร์ดจึงเป็นบริษัทรถยนต์เพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ทุกปีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2010” มร.ทิโมธี เออร์บลิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเอธิสเฟียร์ กล่าว “การได้รับรางวัลครั้งที่ 7 นี้คือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ และผมขอแสดงความยินดีกับพนักงานฟอร์ดทุกท่านสำหรับการยกย่องในครั้งนี้”

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฏเกณฑ์ของสถาบันเอธิสเฟียร์และรายชื่อบริษัททั้งหมดที่ได้รับรางวัลมาตรฐานจริยธรรมสูงสุดของโลกประจำปี 2016 ได้ที่ ethisphere.com/worlds-most-ethical/wme-honorees

นอกเหนือจากรางวัลที่ได้รับจากสถาบันเอธิสเฟียร์แล้วนั้น ฟอร์ดยังได้รับรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ได้แก่

 • บริษัทที่ดีที่สุดในอเมริกาจากนิตยสาร Forbes 2015 (133)
 • องค์กรสนับสนุนแคมเปญสิทธิมนุษยชน 2015 ดัชนีความเสมอภาค ร้อยละ 100
 • 50 บริษัทสุดยอดความโดดเด่นด้านนวัตกรรมจากนิตยสาร Fast Company
 • บริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในอเมริกา ด้านวิศวกรรม จาก Universum 2015 (18)
 • บริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในโลก ด้านวิศวกรรม จาก Universum 2015 (15)
 • บริษัทเปลี่ยนโลก (Change the World) จากนิตยสาร Fortune
 • บริษัทที่น่าชื่นชมที่สุดในโลก จากนิตยสาร Fortune
 • 100 บริษัทที่มีคนอยากเข้าทำงานด้วยมากที่สุดในโลก จาก Linkedln
 • บริษัทที่ดีที่สุดในด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน จากนิตยสาร Forbes

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


 •  
 •  
 •  
 •  
 •