‘โฟร์โมสต์’ ผ่านการรับรอง IPHA ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์นมโคคุณภาพเพื่อผู้บริโภคชาวไทย

  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม “โฟร์โมสต์” ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยเข้าร่วมการรับรองแบบ Self-declaration จัดทำโดยความร่วมมือของ 3 ภาคี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม โดยฟรีสแลนด์คัมพิน่า ได้ผ่านการรับรอง “IPHA : Industrial and Production Hygiene Administration” เป็นสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการสถานที่ กระบวนการผลิตและบุคลากร ตามมาตรการร่วมและมาตรฐานด้านสุขอนามัย ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ได้แก่ กรมควบคุมโรค สถาบันอาหาร และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (ISO) เป็นผู้จัดทำแนวทางตรวจสอบ และรับรองมาตรฐาน

คุณอาเมีย มูเนีย ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตผลิตภัณฑ์ของเราในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลี้ยงโคนม การเลือกสรรวัตถุดิบ ตลอดจนกระบวนการผลิตเป็นระบบปิดตลอดทั้งกระบวนการ และผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่อุณหภูมิตั้งแต่ 90 ถึง 139 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถทำลายเชื้อไวรัส Covid-19 ได้อย่างแน่นอน เนื่องจากเชื้อไวรัส Covid-19 ไม่สามารถทนความร้อนได้และจะถูกทำลายที่อุณหภูมิสูงกว่า 70 องศาเซลเซียส

ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีความปลอดภัยสูงสุดและได้ส่งออกไปถึงผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งนี้ในตลอดช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทฯได้เพิ่มมาตรการควบคุมมาตรฐานตามสุขอนามัยในสถานประกอบการถึงขั้นสูงสุด และมีการจัดทำระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารอย่างเข้มงวดในระดับสากล ซึ่งการรับรอง IPHA นี้ได้พิจารณาถึงการบริหารจัดการสุขอนามัยใน 3 ด้านหลักของผู้ประกอบการคือ 1) สถานประกอบการ 2) กระบวนการผลิต และ 3) บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานของ IPHA โดยนอกจากการรับรองนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรองมาตรฐาน GMP มาตรฐานในการผลิตอาหาร , HACCP มาตรฐานควบคุมดูแลความปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิตอาหาร และ ISO 22000 มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ”

“เราให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเป็นอย่างยิ่ง และเราได้ดำเนินการยกระดับมาตรการดูแลจัดการในสถานการณ์การระบาด Covid-19 ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคตลอดจนคู่ค้าของเรา ตลอดจนสานต่อเจตนารมณ์ในการส่งมอบนมโคคุณภาพแก่ผู้บริโภคชาวไทย พร้อมผลักดันภาคอุตสาหกรรมนมไทยให้มีศักยภาพ และผลิตน้ำนมโคได้อย่างมีคุณภาพอย่างยั่งยืน ” คุณอาเมีย กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-620-1900 เว็บไซต์ www.foremostthailand.com และเฟซบุ๊ก www.facebook.com/ForemostThailand

หมายเหตุถึงกองบรรณาธิการ

บริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่ามีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองอัมเมอร์ฟอร์ต ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยได้เริ่มขยายตลาดทางภูมิภาคเอเชียด้วยแบรนด์ที่หลากหลาย อาทิ โฟร์โมสต์ ฟริสเชี่ยนแฟลก อลาสก้ามิลค์ และดัตช์เลดี้ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมและความชำนาญในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์จากนมโคที่มีคุณภาพจากรุ่นสู่รุ่นต่อเนื่องยาวนานกว่า 149 ปี เพื่อผลิตนมที่มีคุณภาพให้สมาชิกครอบครัวทุกคนสุขภาพแข็งแรงมาเป็นเวลานาน ภูมิความรู้ดังกล่าวได้ถูกถ่ายทอดสู่ฟรีสแลนด์คัมพิน่า ประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายนม “โฟร์โมสต์” ที่อยู่คู่คนไทยมากกว่า 64 ปี นอกจากนี้โฟร์โมสต์ยังเป็นหนึ่งในผู้รับซื้อน้ำนมดิบรายใหญ่จาก สหกรณ์โคนมไทยกว่า 98 ล้านลิตรต่อปี ตลอดจนมีการส่งเสริมเกษตรกรโคนมชาวไทยเพื่อเพิ่มทักษะด้านการจัดการฟาร์มและโคนมจากเกษตรกรโคนมชาวเนเธอร์แลนด์สู่ฟาร์มโคนมกว่า 14,000 ฟาร์มในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]


  • 4
  •  
  •  
  •  
  •