เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จัดงาน “Leader Agency Year Plan 2017” ก้าวมั่นพร้อมมุ่งสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในปี 2560

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

Generali-1

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ช่องทางการขายผ่านตัวแทน (Agency) จัดงานวางแผนพร้อมให้ทิศทางกับกลุ่มผู้นำ “Leader Agency Year Plan 2017” นำโดย คุณกรสยาม นนทรัตน์ รองประธานอาวุโสช่องทางการขายผ่านตัวแทน (Head Of Agency) และผู้บริหารฝ่ายตัวแทน ขึ้นโบกธงนำทิศทางการทำงานและเป้าหมายปี 2560 อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้รับทิศทางการทำงานจากฝ่ายต่างๆ ทั้งฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายโปรดักส์, ฝ่ายโอเปอเรชั่น และฝ่ายการตลาด โดยภายในงานมีตัวแทนทั่วประเทศในระดับผู้นำขึ้นไปเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง พร้อมขยายฐานลูกค้าและตัวแทน รองรับการเติบโตในปี 2560 นี้

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •