TMA ร่วมค้นแนวคิดระบบหมุนเวียนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในงานสัมมนา “Global Business Dialogue 2018”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

pic1 - Global Business Dialogue

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จับมือกระทรวงการต่างประเทศ เผยแนวคิดการพัฒนาธุรกิจด้วยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ รวมถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นเทรนด์ธุรกิจที่ทุกคนให้ความสนใจถึงเรื่องของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ถือเป็นไฮไลท์สำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมกรณีศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกให้กับภาคธุรกิจ และประชาชนเกี่ยวกับแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy โดยใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการสิ่งของเหลือใช้ ในงาน “Global Business Dialogue 2018: Innovating the Sustainable Future” วันที่ 2-3 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ  

ในงานสัมมนา เนื้อหาจะครอบคลุมถึงความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีต่อการบรรลุสู่ “เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เรื่อง “Circular Economy: Turning Waste into Value” การใช้เทคโนโลยีมาทำให้ระบบการหมุนเวียนไม่เกิดการสูญเสียทรัพยากร ทำขยะให้มีมูลค่า ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ อินโดรามา เวนเจอร์ส และประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง, หัวข้อ A Life-Changing Experience กล่าวถึงการนำเทคโนโลยีมาทำให้ชีวิตดีขึ้น ช่วยให้มีพลังงานใช้ มีอาหารกิน และมีน้ำใช้ พร้อมยกกรณีศึกษาที่น่าสนใจ จากแอฟฟริกา โดย Ms. Irena Bakic คนรุ่นใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในโครงการต่างๆ ของ UNICEF Innovation Units ในยูกันดาและนิวยอร์ก รวมทั้งโครงการ Coding Bus Africa ที่ช่วยให้เยาวชนสามารถค้นพบและสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน, หัวข้อ Click, Share and Engage  for Sustainable Planet โดยนายอริยะ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการ LINE ประเทศไทย ร่วมด้วยนายนันทิวัต ธรรมหทัย ผู้อำนวยการองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสาร บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จํากัด และอีกหัวข้อที่สำคัญ  Circular Economy: The Future of Food” อาหารที่เหลือทิ้งจากการรับประทาน และจากการขนส่งแล้ว จะนำอาหารในส่วนนี้ไปทำอะไรได้บ้าง รวมถึงทำอย่างไรให้มีอาหารเพียงพอต่อโลก ซึ่งจะเป็นการบรรยายพิเศษจากประเทศเยอรมัน Mr. Mac Buckley Chief Executive Officer and Co-Founder, Adaptive Nutrition Joint achievements (ANJA), Germany เป็นต้น

TMA จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน รวมถึงผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ผู้ประกอบการและ Start Ups และผู้สนใจทั่วไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-319-7677 ต่อ 274, 273 ในวันและเวลาทำการ

Ms. Irena Bakic คุณอริยะ พนมยงค์

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE