[PR]โครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” จัดหนักเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ormsin2

ธนาคารออมสินขอเชิญน้องๆ ทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง 16-25 ปี ร่วมสร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจในวาระฉลองครบรอบ 100 ปีกับโครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่  “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” เงินรางวัลมูลค่ารวมสูงกว่า 3 ล้านบาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 19 กันยายน พ.ศ.2556 ผู้เข้ารอบ 100 ทีมจะได้ร่วม Work Shop โดยผู้เชี่ยวชาญการวางแผนธุรกิจ และ 10 ทีมสุดท้ายเดินทางดูงานต่างประเทศ

ormsin3

ธนาคารออมสิน เป็นสถาบันการเงินที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการออมตามพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว บนพื้นฐานการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง พร้อมทั้งยังเป็นสถาบันการเงินที่ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และให้ความสำคัญทางด้านสังคมควบคู่กันไปด้วย ในปีนี้มีกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี ธนาคารออมสิน จึงได้มีแคมเปญโครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่  “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” ซึ่งมีเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง 16-25 ปี ร่วมสร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจส่งผลงานเข้ามาประกวด โดยมีจุดประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกรัก การออม พึ่งพาตนเอง รวมไปถึงการสร้างแนวทางอาชีพในอนาคต กำหนดเวลาเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมประกวดโครงการตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2556 และจะตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ภายใน ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้

ormsin1

อาจจะพูดได้ว่าธนาคารออมสินเป็นธนาคารแรกที่เด็กไทยส่วนใหญ่เปิดบัญชีเงินฝากด้วย เมื่อโตเป็นวัยรุ่นจนเปลี่ยนบทบาทมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเข้าสู่วัยทำงาน ธนาคารออมสินยังคงพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเป็นที่ปรึกษาที่ดีร่วมสร้างแนวทางอนาคตนี่คือวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการประกวดแนวคิดธุรกิจสำหรับคนรุ่นใหม่
ออมสินจากร้อยสู่เงินล้าน ที่มุ่งให้เกิดการคิดพึ่งพาตัวเอง และคิดต่อยอดสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนได้ด้วยตัวเอง
ทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลสูงถึง 1 ล้านบาท

รางวัล ประกอบด้วย

 – รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 1,000,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่า 500,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มูลค่า 200,000 บาท

– รางวัลชมเชย 7 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท

– ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 100 แนวคิดธุรกิจ จะได้รับเงินรางวัลผลงานละ 5,000 บาท

– รางวัล Popular Vote เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท

 

ส่วนผู้ร่วมกิจกรรมโหวตเข้ามาจะได้รับรางวัลเป็น iPad Mini จำนวน 10 รางวัล

สนใจสามารถดูรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.gsb100tomillion.com 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •