Icelandic Glacial นำน้ำแร่ และอาหารเสริม Royal Jelly Plus Avocado Oil มอบให้ทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลพญาไท 2

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

ภายใต้สถานการณ์วิกฤตจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เรายังได้เห็นถึงน้ำใจของคนในประเทศ เช่น ทั้งในแง่ของการบริจาคหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ไปจนถึงทุนทรัพย์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์

เช่นเดียวกันกับคุณสุชานันท์ เปลี่ยนขำ และคุณนลินี ภัทรมงคลกาล ผู้บริหารจากบริษัท รีจูวิส จำกัด และบริษัท วิเกอร์ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายน้ำแร่ระดับพรีเมี่ยม Icelandic Glacial จากประเทศไอซ์แลนด์ที่มี pH 8.4 ดีต่อสุขภาพ โดยได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลพญาไท 2 เพื่อนำน้ำแร่ Icelandic Glacial จำนวน 7,200 ขวด และอาหารเสริม Royal Jelly Plus Avocado Oil นำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 500 ชุด มอบให้กับทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์โดยมีตัวแทนทีมแพทย์นำโดยผู้อำนวยการ นพ. อภิรักษ์ ปาลวัฒน์วิไชย ประธานองค์กรแพทย์ นพ. ธนารักษ์ สถาพรวรศักดิ์ และ นพ. พัฒนา เต็งอำนวย เป็นผู้รับ

สำหรับดื่มเพื่อช่วยปรับให้ร่างกายคืนสู่สมดุล ลดความเหนื่อยล้า และสนับสนุน เป็นกำลังใจให้บุคคลากรในขณะที่ต้องทำหน้าที่อย่างหนักเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยในวิกฤติโรคระบาดนี้

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •