อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ ส่งทัพไอซีเว็กซ์เปิดตลาดกัมพูชา ลุยงาน ‘แคมโบเดีย อาคิเทค แอนด์ เดคคอว์ 2016’

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ ส่งไอซีเว็กซ์ (ICVex) มืออาชีพด้านการจัดงานเทรดแฟร์ และเอ็กซ์ซิบิชั่น เดินหน้าส่งเสริมการตลาดในภูมิภาคอาเซียน ขยายฐานจากเมียนมาร์สู่กัมพูชา ลุยงาน ‘แคมโบเดีย อาคิเทค แอนด์ เดคคอว์ 2016’ งานแสดงสินค้า เทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการด้านการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ออกแบบ ตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ สร้างโอกาสการเติบโต และขยายธุรกิจให้ผู้ประกอบการ และนักลงทุนทั้งไทยและเทศ

Index_1

นายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการตลาดเชิงสร้างสรรค์อย่างครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน บริษัท ครีเอทีฟ อีเว้นท์ อันดับ 7 ของโลก จัดอันดับโดยนิตยสารสเปเชี่ยล อีเว้นท์ แม็กกาซีน ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า “หลังจาก ที่อินเด็กซ์ฯ ได้ขยายธุรกิจออกสู่ภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศเมียนมาร์ ในหลากหลายธุรกิจ งานเทรดแฟร์ และเอ็กซ์ซิบิชั่น นับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในเรื่องของภาคธุรกิจได้อย่างหลากหลาย และด้วยอัตราการเติบโตทาง GDP เศรษฐกิจของประเทศเมียนมาร์ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจด้านเทรดแฟร์ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดสูงถึง ร้อยละ 20 โดยมีกลุ่มอุตสาหกรรมที่กำลังเป็นดาวรุ่ง อย่าง ธุรกิจด้านวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม และอาหาร เป็นต้น”

“ในปีนี้ ไอซีเว็กซ์ หนึ่งในเครือของ อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ ชูกลยุทธ์การขยายธุรกิจ ที่สำคัญออกเป็น 3 กลยุทธ์หลัก คือ 1. บุกเบิก และขยายโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ โดยการจัดหา และพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าใหม่ และดั้งเดิม (Grabbing new opportunity) เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการตลาดได้เหมาะกับความต้องการ และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. รุกการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มพื้นที่การเข้าถึงกลุ่มหมายได้อย่างครอบคลุมมากที่สุด (Media penetration) โดยเน้น และให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกโดยตรงมากขึ้น ด้วยกลยุทธ์การเลือกใช้สื่อต่างๆ และ 3. สร้างความแตกต่างให้ตลาด เน้นการเข้าถึงผู้ค้าปลีก ตอบสนองทิศทางความต้องการของผู้บริโภคในตลาดที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง (Retail market trend) สู่การเพิ่มพื้นที่ตลาดให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง และทางอ้อม รวมถึงเพิ่มมูลค่าการส่งออก ในขณะเดียวกันเป็นการสร้างรายได้ สร้างแรงงาน และกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประเทศอีกด้วย ซึ่งงานของไอซีเว็กซ์ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2016 ในประเทศเมียนมาร์ ได้แก่ 1. งานเมียนมาร์ ฟู้ดเบฟ 2559 (Myanmar FoodBev 2016) งานเทรดแฟร์ด้านอาหาร และเครื่องดื่มนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 2. งานเมียนมาร์ รีเทล เอ็กซ์โป 2559 (Myanmar Retail Expo 2016) งานแสดงสินค้าในธุรกิจผู้ประกอบการค้าปลีก 3. งานเมียนมาร์ บิวท์ แอนด์ เดคคอว์ (Myanmar Build & Décor 2016) งานเทรดแฟร์ด้านสินค้า วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างที่ดีที่สุด และยิ่งใหญ่ที่สุด ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์”

Index_3

“ที่สำคัญในปีนี้ อินเด็กซ์ฯ ได้ขยายพื้นที่ตลาดเทรดแฟร์สู่ประเทศกัมพูชา สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตด้านเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชาแบบก้าวกระโดด โดยประมาณการณ์การเติบโตของ GDP อยู่ที่ร้อยละ 7 อย่างต่อเนื่อง เนื่องด้วยนโยบายด้านการค้าที่เสรี เส้นทางคมนาคมต่างๆ ที่ทางรัฐบาลกัมพูชาให้ความสำคัญกับการเร่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นดาวรุ่ง คือ ด้านสิ่งทอ การเกษตร การท่องเที่ยว และโดยเฉพาะกับกลุ่มวัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่ง ที่มีความต้องการสูงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ และเมือง ที่มีการคาดการณ์ การเพิ่ม สูงขึ้นถึง 533.75% ภายในปี พ.ศ. 2561 เนื่องจากผลจากการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล ที่กำลังจะทยอยเกิดขึ้นเร็วๆ นี้”

ด้านนางสาวนุชรินทร์ ภารดีวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอซีเว็กซ์ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทางบริษัท ไอซีเว็กซ์ เข้าไปเปิดตลาดประเทศกัมพูชา ด้วยการประเดิมงานแรกกับงานแคมโบเดีย อาคิเทค แอนด์ เดคคอว์ 2016 (Cambodia Architect and Décor 2016) งานแสดงสินค้า เทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการด้านการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ออกแบบ ตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจร ที่ใหญ่ที่สุด ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ในระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายนนี้ โดยมียอดผู้ประกอบการเข้าร่วมงานเกินเป้าที่ทางไอซีเว็กซ์ ได้ตั้งไว้ถึง 160% ทั้งจากประเทศไทย รวมถึง กัมพูชา ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม เกาหลี เยอรมัน และอิตาลี เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน อาทิ สภาสถาปนิกแห่งประเทศกัมพูชา (Board of Architects Cambodia) และสมาคมผู้ประกอบการรุ่นใหม่แห่งประเทศกัมพูชา (Young Entrepreneurs Association of Cambodia) รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจากประเทศไทย อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เอสซีจี (SCG) บริษัท เฮง เอเชีย จำกัด (HENG ASIA) บริษัท จาร์เค็น จำกัด (JARKEN) ธนาคารกรุงเทพ และบางกอกแอร์เวย์ ซึ่งนอกจากงานแสดงสินค้า ยังได้มีการจัดงานแคมโบเดียส์ อาคิเทค กาล่า ดินเนอร์ (Cambodia’s Architect Gala Dinner) ขึ้น ควบคู่กับงาน เป็นงานสังสรรค์ท่ามกลางคนวงการสถาปนิก และนักออกแบบของกัมพูชาที่มีชื่อเสียง และงานสัมมนาแคมโบเดียส์ ดีไซน์ อินโนเวชั่น เซมินา (Cambodia’s Design Innovation Seminar) งานที่รวบรวมวิทยากรชั้นนำในกัมพูชา และต่างชาติ เข้าร่วมเสวนาเพื่อให้ความรู้ และแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน ผนวกกับการจัดงานซีเอสเอ ดีไซน์ คอมพลีชั่น 2016 (CSA 2016 Design Completion) พื้นที่จัดโชว์ผลงานในการออกแบบอาคารในฝันของประเทศกัมพูชา ของนักสถาปัตย์รุ่นใหม่ ซึ่งงานนี้เชื่อว่าจะสามารถตอบรับกับทิศทางการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศกัมพูชาได้เป็นอย่างดี และนอกจากนี้ในส่วนของงานแฟร์ในประเทศ ในปลายปีนี้กับการบริหารจัดการงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล แกรนด์ มอเตอร์ เซลส์ (Bangkok International Grand Motor Sale 2016) หรือ Big Motor Sale 2016 มหกรรมยานยนต์ เพื่อขาย ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดีเช่นเดียวกัน” นางสาวนุชรินทร์ ภารดีวิสุทธิ์ กล่าวเสริม

Index_2

“นอกจาก ไอซีเว็กซ์ จะดำเนินการจัดงานแฟร์ เพื่อเป็นช่องทางรองรับนักลงทุนจากต่างชาติที่มีความสนใจ ในงานด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และการตกแต่งในประเทศกัมพูชาแล้ว อีกหนึ่งธุรกิจที่อินเด็กซ์ฯ ให้ความสำคัญ คือ การมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการหรือ SMEs ไทย ที่ต้องการขยายตลาดส่งออกสินค้า และบริการสู่ต่างประเทศ นั่นคือ การผนึกกำลังกับ บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น ดำเนินงานธุรกิจภายใต้ชื่อ ‘อายุน้อยร้อยล้าน อคาเดมี’ โดยในเดือนมิถุนายนนี้ จะได้มีการจัดทริปธุรกิจ ตะลุยกัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ สำหรับผู้ที่สนใจมองหาโอกาสในการทำตลาด ในประเทศกัมพูชา ซึ่งนับว่าเป็นศูนย์กลางแห่งการเติบโต และการลงทุนทางธุรกิจดาวรุ่งแห่งปี 2016 โอกาสทองของผู้ที่อยากเปิดตลาดใหม่ในแดนอาเซียน เพื่อลงพื้นที่จริง สำรวจตลาดจริง และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับภาครัฐบาล รวมถึงพบปะพูดคุยนักธุรกิจไทย ที่ไปสร้างความสำเร็จในการทำธุรกิจในกัมพูชา เกี่ยวกับภาพรวม ทิศทาง และแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจ อีกด้วย” นายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน กล่าวทิ้งท้าย

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •