ไอพีจี เสริมความรู้ และประสิทธิภาพด้านดิจิตอลให้กับพนักงาน

  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

ipg_google_2

 

ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส ได้จัดส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อดิจิตอลมากยิ่งขึ้น โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิตอลเข้ามาจัดอบรม Google Adwords ในสองหัวข้อหลัก ๆ คือ Search Ads และ Video Ads ซึ่งปรากฏว่า ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดจำนวน 32 คน สามารถสอบผ่านมาตรฐาน และได้รับใบประกาศนียบัตรจาก Google (Google Adwords Certified Professional) ได้รับการรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Search อย่างเป็นทางการ โดยในจำนวนนี้เป็นพนักงานด้านการวางกลยุทธ์ และซื้อสื่อโฆษณาทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ (Hybrid Media Planner) จำนวน 19 คน ทั้งนี้การอบรมครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการวางแผนสื่อโฆษณาทั้งด้านสื่อออฟไลน์ (Traditional Media) และออนไลน์ (Online Media) ให้กับลูกค้าของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด

ipg_google_3-1

ทั้งนี้จากการที่มีผู้สอบผ่านเป็นจำนวนมาก อีกทั้งจากความสามารถในการให้บริการ AdWords อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนด รวมถึงรักษา และขยายฐานลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส ได้รับการรับรองสถานะเป็น “Google Premier Partner” อีกด้วย

ipg_google_1

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 3
  •  
  •  
  •  
  •