ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส ประเทศไทย นำร่องคนเอเยนซี่ ออกนโยบาย Work from Home (WFH)

  • 52
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

ท่ามกลางการระบาดของไวรัส Covid-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก สำหรับไอพีจี มีเดียแบรนด์ส ประเทศไทย มีเดียเอเยนซี่ชั้นนำระดับประเทศและระดับโลก สุขภาพ – ความปลอดภัยของพนักงานต้องมาก่อน ในระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการระบาดของโรค องค์กรได้เตรียมมาตรการเพื่อรับมือและป้องกันปัญหาต่างๆ  ทั้งการให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นกับพนักงานในการดูแลตนเองและคนใกล้ชิด การเน้นเรื่องสุขอนามัยต่างๆ อาทิ การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในออฟฟิศ การรณรงค์ให้ล้างมือและใช้เจลแอลกอฮอล์ รวมไปถึงการจัดคอร์ส Training เพื่อให้พนักงานเตรียมพร้อมในการใช้งานระบบต่างๆ จากที่บ้านอีกด้วย

เมื่อสถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้น องค์กรจึงนำร่องอุตสาหกรรมเอเยนซี่ด้านสื่อ ด้วยการออกนโยบาย Work from Home (WFH) และเพื่อให้พนักงานทุกคนทำงานได้อย่างไร้รอยต่อ องค์กรได้จัดเตรียมเทคโนโลยีต่างๆ ไว้รองรับการทำงาน รวมถึงการติดต่องานทั้งภายในองค์กรและกับลูกค้า เช่น การประชุมทางไกล พร้อมกระตุ้นให้พนักงานดูแลสุขภาพ หลีกเลี่ยงการออกจากบ้านไปพบปะผู้คน ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ Covid-19 เราต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่า คนเอเยนซี่หากรวมพลังกันทำงานจากที่บ้านของตนเอง เมื่อร่างกายแข็งแรง ปลอดภัย จิตใจเบิกบาน มีความสุข งานก็ออกมาเต็มร้อย เต็มไปด้วยพลังบวกและความคิดสร้างสรรค์ได้ ไม่ต่างจากการทำงานที่ออฟฟิศ

ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส ประเทศไทยและบริษัทในเครือขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคน ต่อสู้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและขอให้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดี


  • 52
  •  
  •  
  •  
  •