หลักสูตร Ultra Influencer ผนึกกำลังร่วมกับ Jaymart สร้างหลักสูตรพัฒนาบุคลากร “Jaymart ULTRA INFLUENCER”  (JUI รุ่นที่1)

  • 23
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

หลักสูตร Ultra Influencer ผนึกกำลังร่วมกับ Jaymart สร้างหลักสูตรพัฒนาบุคลากร “Jaymart ULTRA INFLUENCER”  (JUI รุ่นที่1) มีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงศักยภาพของบุคลากรด้วยการพัฒนาทักษะการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์ม Social Media ที่จำเป็นสำหรับโลกการขายยุค Digital Transformation และ สนับสนุนการใช้สื่อ Social Media อย่างสร้างสรรค์ รวมไปถึงการสร้างคอนเทนต์ที่ให้ผลลัพธ์ในเชิงบวก บุคลากรจะได้เรียนรู้เทคนิคการผลิตคอนเทนต์ และการ Live ผ่าน 4 แพลตฟอร์มยอดนิยม ได้แก่ TikTok ,Facebook, Youtube และ Instagram พร้อมทั้งกิจกรรม Workshop จาก Jaymart  ให้บุคลากรผู้ผ่านการอบรมได้นำประสบการณ์ที่ได้จากห้องเรียน  มาใช้ในการผลิตคอนเทนต์จริง สร้างทีมที่แข็งแกร่ง ในการเพิ่มยอดขายในยุค Digital Transformation

อบรมระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2564 (4 วัน) ณ สำนักงาน เจมาร์ท , อาคาร บี

ถ่ายทอดโดย Speaker ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ คุณกุลปรียา อึ้งทรงเกียรติ, คุณนฤชล นฤชาญภัทรัฐ, คุณปภังกร เขมจิรโชติ,  คุณพยุงศักดิ์ เสริมสันติวาณิช และคุณโศภิษฐ์รสกร โชติธนฤทธิ์ ร่วมเปิดหลักสูตร  Jaymart ULTRA INFLUENCER”  (JUI รุ่นที่1) โดยคุณนราธิป วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด,  คุณธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด,  ดร.ศุภชัย สุขะนินทร์ และคุณพิชัญญา กัญจนาภรณ์ กรรมการผู้บริหาร บริษัท ไฟว์เวล จำกัด

ติดต่อคอร์สอบรม – สัมมนา
Facebook : Fivewhale : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
Email : fivewhale@gmail.com
โทร : 098-982-9896 หรือ 065-536-6626

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 23
  •  
  •  
  •  
  •