กรุงศรีออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า SME ที่ประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสาน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

krungsri_001

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อช่วยลดภาระให้ลูกค้า โดยมีมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 3 เดือน ลดอัตราดอกเบี้ย เพิ่มวงเงินเสริมสภาพคล่อง และขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้รวมสูงสุดถึง 18 เดือน พร้อมสนับสนุนสินเชื่อเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสถานประกอบการและสต๊อกสินค้า โดยธนาคารจะพิจารณามาตรการที่เหมาะสมกับลูกค้าเป็นรายกรณีไป พร้อมส่งทีมงานลงพื้นที่เพื่อดูแลช่วยเหลือลูกค้าอย่างใกล้ชิด

นายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า “ผลกระทบจากพายุเซินกาที่ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดสกลนคร ได้สร้างความเสียหายแก่ลูกค้า SME ซึ่งทางกรุงศรีได้เตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการให้สามารถฟื้นตัวและดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยในเบื้องต้น นอกเหนือจากมาตรการพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยแล้ว กรุงศรียังมีมาตรการเพิ่มวงเงินเสริมสภาพคล่องให้กับลูกค้าด้วย ทั้งนี้ ธนาคารจะประเมินความเสียหายในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างใกล้ชิด และให้ลูกค้ามีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินธุรกิจต่อไปจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะเข้าสู่ภาวะปกติ”

ลูกค้า SME ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ สามารถติดต่อขอรับมาตรการช่วยเหลือได้ที่ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร 0 2626 2626

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •