กรุงศรีคว้า 2 รางวัลจาก Asia’s Best Employer Brand Awards 2017

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

นายวิธพล เจาะจิตต์ (กลาง) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลกรุงศรี รับรางวัลการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น 2 รางวัล ได้แก่ Diversity Impact Award และ Award for Innovation on Recruitment จากงาน Asia’s Best Employer Brand Awards 2017 ที่จัดขึ้นโดยสถาบัน Employer Branding ซึ่งกรุงศรีเป็นองค์กรเดียวของไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จาก 119 องค์กร ใน 30 ประเทศทั่วโลก

Krungsri 01

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •