เครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น ส่งมอบเงินบริจาคผ่าน SMS ของลูกค้ากว่า 1.4 ล้านบาท จากโครงการ “Let Them See Love 2017” ให้แก่สภากาชาดไทย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

CP_1

สภากาชาดไทย โดย ท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการฯ –ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย โดย นายแพทย์วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการและ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการรับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,427,930 บาท จากเครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้แทน  ซึ่งเงินบริจาคดังกล่าวอยู่ภายใต้ โครงการ Let Them See Love 2017” ที่เชิญชวนบริจาคผ่าน SMS ของลูกค้าทรูมูฟ เอช เพื่อร่วมสมทบทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคอวัยวะและดวงตาณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ  สภากาชาดไทย

ทั้งนี้ลูกค้าทรูมูฟ เอช ยังสามารถร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อสมทบทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคอวัยวะและดวงตาได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ผ่าน SMS ระบบทรูมูฟ เอช โดยพิมพ์ 10 เพื่อบริจาค 10 บาท* หรือ พิมพ์ 100 เพื่อบริจาค 100 บาท* แล้วส่งไปที่หมายเลข 91255 (*ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โครงการLet Them See Love” จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 โดยในปี 2017 นี้นำเสนอผ่านแนวคิดโฆษณา “ให้พวกเขาได้เห็นความรักอีกครั้ง” ที่ถูกต่อยอดออกมาเป็นภาพยนตร์โฆษณาชุด Let Them See Love Again” สะท้อนถึงการรอคอยและความยากลำบากในการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยกระจกตาพิการที่รอรับการบริจาคดวงตา โดยถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกและเรื่องราวของสิ่งต่างๆ ที่ได้พลาดโอกาสไปในชีวิตช่วงที่ดวงตาไม่สามารถมองเห็นได้ หากเพียงได้รับบริจาคดวงตามา เขาเหล่านี้จะได้สามารถกลับมามองเห็นความรัก และใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมอีกครั้ง

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •