Let Them See Love การบริจาคอวัยวะและดวงตา คือการต่อความสุขให้อีกหลายชีวิต

 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

Let-Them-See-Love-2

ที่มาโครงการ Let Them See Love

การบริจาคอวัยวะและดวงตา นับเป็นการให้และเป็นการทำบุญอันยิ่งใหญ่ของชีวิต เพราะเป็นการการมอบชีวิตใหม่ให้เพื่อนมนุษย์

การบริจาคอวัยวะ คือการให้อวัยวะเพื่อนำไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่หมดหวังจากการรักษาด้วยวิธีอื่น อวัยวะจากหนึ่งร่าง สามารถนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อีกหลายชีวิต ให้กลับมามีชีวิตใหม่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การบริจาคดวงตา คือการแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาให้กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ภายหลังจากเสียชีวิตแล้ว เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยตาดำพิการ

ดังนั้นการบริจาคอวัยวะและดวงตา จึงเปรียบเสมือนการให้ ที่สร้างประโยชน์และความสุขอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพราะทำให้ผู้ป่วยได้มีชีวิตใหม่ ได้มองเห็นคนที่รักและได้อยู่ดูแลครอบครัว ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป

อวัยวะที่สามารถนำไปปลูกถ่ายเพื่อช่วยชีวิตผู้อื่นได้แก่ หัวใจ ลิ้นหัวใจ ตับ ปอด ไต และดวงตา

ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่รอการ “ปลูกถ่ายอวัยวะ”อยู่จำนวนมากถึงกว่า 13,000 ราย โดยแบ่งเป็นอวัยวะ 5,018 รายและดวงตา 7,964 ราย แต่ในปี 2558 ที่ผ่านมาศูนย์รับบริจาคอวัยวะได้รับการบริจาคอวัยวะเพียง 206 รายเท่านั้น และนำอวัยวะไปปลูกถ่ายช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทั้งสิ้น 463 ราย และสำหรับศูนย์ดวงตามีผู้ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา 719 ราย

ในปีนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู ได้ร่วมกับ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย สานต่อการจัดโครงการ Let Them See Love เป็นประจำทุกปี เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการให้ ซึ่งเป็นการให้ที่ไม่สิ้นสุด เพราะเป็นการทำบุญอันยิ่งใหญ่ การให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์ ด้วยการบริจาคอวัยวะและดวงตา

Let Them See Love 2016: “พินัยกรรมอวัยวะ” (บริจาคอวัยวะด้วยการบอกญาติ)

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู ร่วมกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ Let Them See Love ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการให้ พร้อมทั้งเชิญชวนให้เกิดการบริจาคอวัยวะและดวงตาอย่างต่อเนื่อง

ปีนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู ไว้วางใจให้บริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร จำกัด เป็นผู้สร้างสรรค์โครงการ Let Them See Love ประจำปี 2559 โดยปีนี้บริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร จำกัด ได้สร้างสรรค์และนำเสนอผลงานภายใต้แนวคิด “พินัยกรรมอวัยวะ” (บริจาคอวัยวะด้วยการบอกญาติ) ด้วยต้องการจะสร้างการรับรู้แก่บุคคลทั่วไปว่า แม้คุณได้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้แล้ว แต่เจตนารมณ์ของคุณอาจไม่บรรลุผล ในวันที่คุณลาจากโลกนี้ไป เพราะเมื่อถึงเวลาสำคัญนั้น ญาติ คือผู้ที่ตัดสินใจ ว่าจะให้ หรือ ไม่ให้บริจาค ไม่ใช่ตัวคุณ ดังนั้นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้การบริจาคอวัยวะไม่เกิดขึ้นอย่างที่ผู้บริจาคตั้งใจ คือ การไม่เคยบอกกล่าวความตั้งใจของผู้บริจาคไว้ต่อญาติในวันที่ยังมีลมหายใจ ด้วยเหตุนี้ โครงการในปีนี้จึงรณรงค์เชิญชวนให้ บอกต่อความตั้งใจในวันนี้แก่ญาติของคุณ

แนวคิด “พินัยกรรมอวัยวะ” ถูกต่อยอดออกมาเป็นภาพยนตร์โฆษณาชุด “พินัยกรรมอวัยวะ” สะท้อนกระบวนการขอรับบริจาคอวัยวะกับทางญาติที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ในกรณีที่ผู้ที่แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้ไม่ได้แจ้งญาติในวันที่ตนยังมีลมหายใจ

ครีเอทีฟ จากชูใจ กะ กัลยาณมิตร ได้แก่ คุณกิตติ ไชยพร และ คุณประสิทธิ์ วิทยสัมฤทธิ์   ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา คือ คุณนวพล ธำรงรัตนฤทธิ์

งานแสดงนิทรรศการ

งานแสดงนิทรรศการสื่อผสมที่นำเสนอมุมมองที่หลากหลายต่อการบริจาคอวัยวะของคนหลากหลายอาชีพ รวมไปถึงผู้มีชื่อเสียงต่างๆ ที่ร่วมจัดทำคลิปวิดีโอบอกญาติถึงความจำนงต่อการบริจาคอวัยวะของตน เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องการบริจาคอวัยวะ-ดวงตา ความสำคัญของการแจ้งการบริจาคต่อญาติ และสร้างความประทับใจและทัศนคติที่ดีงามต่อการบริจาคอวัยวะ-ดวงตาว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่

งานแสดงนิทรรศการครั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์สถานที่จัดงาน จากศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยจะจัดแสดงที่ชั้น M ส่วนลาน Crystal Court ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. – 2 พ.ค. 2559

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและดวงตา

การบริจาคอวัยวะ

 • การบริจาคอวัยวะ คือ การบริจาคอวัยวะภายใน ซึ่งได้แก่ หัวใจ ลิ้นหัวใจ ปอด ตับ ไต ฯลฯ ที่ใช้ประโยชน์ได้ นำไปเปลี่ยนให้กับผู้ป่วยที่อวัยวะเหล่านั้นเสื่อมสภาพ เพื่อให้มีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น ผู้บริจาคจะต้องเสียชีวิตจากสมองตายเท่านั้น ภายหลังจากผ่าตัดนำอวัยวะออก ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2-4 ชั่วโมง แพทย์จะตกแต่งร่างให้คงเดิมและมอบให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้
 • สถิติผู้รอรับการบริจาคอวัยวะ ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะอยู่จำนวนมากถึง 5,018 ราย แต่ในปี 2558 ที่ผ่านมาศูนย์รับบริจาคอวัยวะได้รับการบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายเพียง 206 ราย เท่านั้น และนำอวัยวะไปปลูกถ่ายช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทั้งสิ้น 463 ราย และลิ้นหัวใจอีก 53 ราย
 • ผู้ที่สามารถแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะได้ หญิง ชาย ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ที่สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคติดเชื้อ โรคมะเร็ง สามารถแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะได้ เมื่อบริจาคอวัยวะแล้วควรพกบัตรผู้บริจาคติดตัวไว้และแจ้งให้ญาติรับทราบว่าได้ทำเรื่องบริจาคอวัยวะไว้ในระหว่างมีชีวิต และในกรณีบริจาคอวัยวะแทนญาติ : หากญาติของผู้ป่วยสมองตายเห็นว่าการบริจาคอวัยวะคือ การทำบุญครั้งสุดท้ายให้กับผู้ป่วยสมองตาย และตัดสินใจบริจาคอวัยวะ ก็ให้แจ้งกับแพทย์ที่ทำการรักษา หรือ โทรติดต่อศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ได้ทันทีที่หมายเลข 1666
 • สมองตายกับการบริจาคอวัยวะ สมองตาย คือ ภาวะสมองที่ถูกทำลายจนสูญเสียการทำงานโดยสิ้นเชิง และถาวร ไม่มีหนทางที่จะเยียวยารักษาได้ จึงถือว่าบุคคลนั้นเสียชีวิต ซึ่งการเสียชีวิตโดยทั่วไป จะใช้หลักการหัวใจหยุดเต้น หรือการหยุดหายใจ ดังนั้นหากตรวจพบว่าผู้ป่วยสมองตาย หมายถึง ระบบประสาทส่วนกลางหรือสมองไม่สั่งงาน ทำให้ระบบการหายใจหยุดทำงานหัวใจไม่บีบตัว ทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว ถือว่าผู้นั้นไม่สามารถรักษาให้มีชีวิตอยู่ได้

การบริจาคดวงตา

 • การบริจาคดวงตา คือ การแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาให้กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ภายหลังจากเสียชีวิตแล้ว
 • สถิติผู้รอรับการบริจาคดวงตา ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่รอการเปลี่ยนกระจกตาอยู่จำนวนมากถึง 7,964 ราย แต่ในปี 2558 ที่ผ่านมาศูนย์ดวงตาได้รับการบริจาคดวงตาจากผู้เสียชีวิตเพียง 784 ราย เท่านั้น และมีผู้ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา 719 ราย
 • ผู้ที่สามารถแสดงความจำนงบริจาคดวงตาได้ คนทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่อายุ 2 ขวบ เป็นต้นไป เมื่อบริจาคดวงตาแล้ว ควรพกบัตรผู้บริจาคติดตัวไว้และแจ้งให้ญาติรับทราบว่าได้ทำเรื่องบริจาคดวงตาไว้ในระหว่างมีชีวิต และในกรณีบริจาคอวัยวะแทนญาติ : กรุณาโทรแจ้งศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยทันทีที่ผู้บริจาคเสียชีวิต ที่หมายเลข 081-902-5938, 081-836-4927 ตลอด 24 ชั่วโมง ภายหลังเสียชีวิตดวงตาจะเริ่มเสื่อมสภาพ และเน่าเปื่อย ดังนั้นเพื่อให้ดวงตาที่มีสภาพดีที่สุด ญาติของผู้แสดงความจำนงในการบริจาคควรโทรแจ้งศูนย์ดวงตาทันทีหลังผู้บริจาคเสียชีวิต เพื่อให้ศูนย์ดวงตาได้จัดเก็บดวงตาโดยเร็วที่สุด เพราะการจัดเก็บดวงตาควรจัดเก็บให้เรียบร้อยภายใน 6-8 ชั่วโมง

วิธีการแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตา

1. กรอกแบบฟอร์ม โดยการกรอกข้อมูลลงในใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตา ให้ครบถ้วนชัดเจน และยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และศูนย์ดวงตาที่มาออกหน่วยรับบริจาค เพื่อรับบัตรผู้บริจาค หรือส่งแบบฟอร์มทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องชำระค่าไปรษณียากร เมื่อศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตาได้รับข้อความแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะของท่านแล้ว ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตาจะส่งบัตรผู้บริจาคส่งให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้

2. แจ้งความจำนงของคุณ ให้ญาติได้รับทราบทันที

3. เชิญร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ และบอกต่อเรื่องราวดีๆ ด้วยการถ่ายคลิปวิดีโอง่ายๆด้วยตัวท่านเองโดยใช้โทรศัพท์มือถือ บอกความตั้งใจในการบริจาคถึงญาติ รวมไปถึงเพื่อนของคุณ และอัพโหลดคลิปวิดีโอไปที่เว็บไซต์ www.บริจาคอวัยวะด้วยการบอกญาติ.com หรือโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ค อินสตราแกรม โดยใส่ #บริจาคอวัยวะด้วยการบอกญาติ และ #พินัยกรรมอวัยวะ

ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อร่วมสมทบทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคอวัยวะ/ดวงตา

 •  บริจาคผ่าน SMS ระบบทรูมูฟ และทรูมูฟ เอช  โดยพิมพ์ 10 เพื่อบริจาค 10 บาท* หรือ พิมพ์ 100 เพื่อบริจาค 100 บาท* แล้วส่งไปที่หมายเลข 91255 ตั้งแต่ 10 มี.ค. – 31 ก.ค. 2559 (*ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • บริจาคให้ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย” เลขที่บัญชี 045-2-88000-6 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย
 • บริจาคให้ศูนย์ดวงตาฯ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย” เลขที่บัญชี 045-231390-2 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย

สอบถามข้อมูลการบริจาคอวัยวะได้ที่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย โทร. 1666 หรือ 02-256-4045-6 www.organdonate.in.th
สอบถามข้อมูลการบริจาคดวงตาเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โทร. 02-256-4039-40 www.eyebankthai.com

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


 • 3
 •  
 •  
 •  
 •