LPN จิตอาสา ร่วมเติมฝันให้น้อง

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

LPN-2

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) (LPN) นำทีมจิตอาสาพนักงาน LPN และบริษัทในเครือ รวมถึงปิยมิตร (บริษัท แฟร์ 9350 จำกัด และ กรมประมง) กว่า 100 ท่าน ร่วมเป็นจิตอาสาเติมฝันให้น้อง โรงเรียนบ้านหนองรี จังหวัดเพชรบุรี ด้วยการมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และจักรยานใช้แล้วจากประชาคมลุมพินี มาปรับปรุงสภาพโดยทีมงานนายช่างชุมชนลุมพินี เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและความสะดวกให้กับน้องๆ จากนั้นช่วยกันทาสีกำแพงโรงเรียน ปรับปรุงห้องสมุด ทาสีอุปกรณ์เด็กเล่น ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดจากกรมประมง (จำนวน 25,000 ตัว) จัดทำแปลงเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน สอนทักษะการซ่อมจักรยาน และปิดท้ายวันด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องๆ พร้อมกิจกรรมสันทนาการที่อิ่มอกอิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

LPN-1

LPN-3

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •