MACO รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น SET Awards 2016

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

MACO-2

คุณศุภรานันท์ ตันวิรัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO เข้ารับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) จาก คุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล SET Awards และ ดร.สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ในงาน SET Awards 2016 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2560

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 2
  •  
  •  
  •  
  •