MAT ผนึกกำลัง ABAC เปิดหลักสูตร Mini-MBA รองรับผู้ที่สนใจงานด้านธุรกิจค้าปลีกกับบริษัทรถยนต์

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  

ทีมงานคุณภาพของสถาบันและศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐาน ด้านธุรกิจยานยนต์ MAT (Maste...

อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยในปัจจุบันเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องปรับตัว และเรียนรู้สิ่งใหม่เพิ่มเติมอยู่เสมอ นับเป็นจุดเริ่มต้นของ ‘มาสเตอร์ออโตโมทีฟ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์’ (Master Automotive Training Center) สถาบันและศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐาน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของบุคลากร ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถรับมือกับการแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อนุสรณ์ บุตรสุนทร ผู้อำนวยการ สถาบัน มาสเตอร์ ออโตโมทีฟ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมยานยนต์มายาวนาน กล่าวว่า “MAT เป็นสถาบันพัฒนาความรู้และทักษะการค้าปลีกเกี่ยวกับยานยนต์ ที่ให้คุณมั่นใจได้กับหลากหลายหลักสูตร ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์มากว่า 20 ปี ในเครือบริษัท มาสเตอร์กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด ด้วยความมุ่งหวังที่จะแบ่งปัน พัฒนาความรู้ และทักษะด้านการค้าปลีกเกี่ยวกับยานยนต์ให้กับผู้ที่สนใจ เพื่อนำไปต่อยอดในการทำงานในบริษัทรถยนต์ชั้นนำ”

อนุสรณ์ บุตรสุนทร ผู้อำนวยการ สถาบัน มาสเตอร์ ออโตโมทีฟ เทรนนิ่ง เซ็นเตอ...

เหนือกว่า…ด้วยการมุ่งพัฒนาบุคลากร

มาสเตอร์ ออโตโมทีฟ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พัฒนาหลักสูตร Mini-MBA ซึ่งเกี่ยวกับ Automotive Dealer Management รองรับผู้ที่สนใจหรือปฏิบัติงานด้านธุรกิจค้าปลีกกับบริษัทรถยนต์ หรือผู้ประกอบการทางด้านยานยนต์ รวมถึงเป็นการสนองความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

อาจารย์อนุสรณ์ กล่าว่า “ที่ผ่านมาเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า อุตสาหกรรมยานยนต์มีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตขึ้นมากในหลายด้าน ทั้งในส่วนของลูกค้า คู่ค้า หรือกระทั่ง คู่แข่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยียานยนต์ รวมถึงรูปแบบและฟังก์ชั่นการใช้งานของรถที่ถูกพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องพยายามปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ นอกจากนั้น ผู้เรียนก็สามารถนำความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้แลกเปลี่ยนกับอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นปปรับใช้กับธุรกิจที่เกี่ยวกับยานยนต์ในด้านต่างๆ ได้อีกด้วย”

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สรรสร้างหลักสูตร Mini-MBA

เนื้อหาของหลักสูตร Mini MBA in Automotive Dealer Management แบ่งเป็น 3 วิชาหลัก

คือ Marketing Management (การจัดการด้านการตลาด), Operation Management (การจัดการด้านปฏิบัติการ) โดย 2 วิชานี้เรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก ส่วนวิชา Automotive Dealer Management (การบริหารผู้แทนจำหน่ายยานยนต์) เรียนที่สถาบัน มาสเตอร์ ออโตโมทีฟ เทรนนิ่ง (ลาดพร้าว 112) ใช้เวลาเรียน 4 เดือน (มิ.ย.-ก.ย.) ซึ่งทุกวิชาจะถูกถ่ายทอดโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในธุรกิจยานยนต์ ผู้เรียนจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้ที่ถูกต้องจากประสบการณ์ตรงของผู้สอน พร้อมโอกาสไขข้อข้องใจ หรือปรึกษาปัญหาต่างๆ ที่เคยพบในธุรกิจยานยนต์ ปัจจุบันกำลังเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2561

ฝึกกับรถจริง เพื่อความเข้าใจอย่างถ่องแท้

นอกจากนั้น สิ่งที่ทำให้ MAT เหนือกว่าศูนย์ฝึกอบรมทั่วไปก็คือ การมีหลักสูตรที่หลากหลาย โดยไม่จำกัดแค่รถยนต์ แต่รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยเพิ่มความสามารถเฉพาะตัว เช่น การสอนภาษา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ไปจนถึงเทคนิคการบริหารทีมงาน สำหรับผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารในอนาคต เป็นต้น

ครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวกับรถยนต์

มาสเตอร์ ออโตโมทีฟ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านยานยนต์ที่ทันสมัยและเป็นที่รู้จักแพร่หลาย จัดคอร์สฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำไปใช้จริงในธุรกิจค้าปลีกรถยนต์ ครอบคลุมทั้งการขาย การบริการ และการบริหารผู้แทนจำหน่าย ประกอบด้วยหลักสูตรอันหลากหลาย เช่น

 • ความรู้และทักษะด้านเทคนิคยานยนต์ แบ่ง 4 ระดับ คือ เช็กสภาพ ซ่อมบำรุง วินิจฉัย และการวิเคราะห์ขั้นสูง
 • ความรู้ด้านการบริการและจัดการต่างๆ เช่น การขายและการตลาด ความเป็นผู้นำและการจัดการบริหารตัวแทนจำหน่าย บัญชีและการเงิน การรับประกันภัย และการบริการลูกค้า
 • ความรู้ด้านบริการหลังการขาย เช่น ที่ปรึกษาด้านการบริการ บริหารจัดการบริการการรับประกัน การจัดการอุปกรณ์และคลังสินค้า รวมถึงความรู้เฉพาะด้านในการใช้เครื่องมือต่างๆ ในศูนย์รถยนต์
 • การฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการตลาด เช่น การขับขี่ปลอดภัย การสร้างประสบการณ์การขับขี่ และการนำเสนอสินค้าอย่างมืออาชีพ

เตรียมความพร้อมสู่อนาคต ด้วยหลักสูตรไฮบริดและไฟฟ้า

เรียนรู้ทฤษฎีจากอาจารย์ผู้คร่ำหวอดในวงการยานยนต์

MAT เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมพร้อม สำหรับอนาคตการสื่อสารในยุคดิจิตอลและได้จัดเตรียมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ที่ช่วยให้เจ้าหน้าฝ่ายขายและฝ่ายบริการหลังการขายสามารถสื่อสารกันได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ศักยภาพของผู้ฝึกสอน (Trainer) ก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยส่งบุคลากรไปฝึกอบรมที่บริษัทแม่ในต่างประเทศปีละหลายครั้ง เพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

นอกจากเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกแง่มุมที่เกี่ยวกับรถยนต์ รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง MAT ก็เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจของรถไฟฟ้า (EV-electric vehicle) ด้วยหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ไฮบริดหรือรถไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร ในยุคที่กำลังข้ามผ่านจากรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายใน สู่ยนตรกรรมไร้มลพิษที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าในอนาคต

มาสเตอร์ ออโตโมทีฟ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ หรือแมท เป็นศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐาน ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากอาจารย์ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการรถยนต์ เน้นเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และการฝึกปฏิบัติจริง เมื่อเรียนจบ สามารถปฏิบัติงานในศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยพัฒนาความสามารถและเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรขององค์กรและผู้สนใจ เพื่อนำไปต่อยอดในการทำงานในบริษัทรถยนต์

ผู้สำเร็จหลักสูตร Mini-MBA ที่ MAT ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

 


 • 1
 •  
 •  
 •  
 •