[PR] “อุตสาหกรรมสื่อโฆษณา” รวมพลังจัดทำเรตติ้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MAAT meeting1

ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล นางวรรณี รัตนพล นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) เป็นประธานในการจัดประชุมสรุปการดำเนินงานเปลี่ยนรูปแบบและรายละเอียดต่างๆ ในการวัดเรตติ้งเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน อันจะได้มาถึงข้อมูลการวัดเรตติ้งที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมสื่อโฆษณาโดยรวม

สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรม อาทิ มีเดียเอเยนซี่, สถานีโทรทัศน์, ไทยคม, Google, SCG รวมถึงสมาคมดิจิตอล, สมาคมเคเบิล, สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม เป็นต้น


  •  
  •  
  •  
  •  
  •