น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ผนึก WWF ประเทศไทย ปลูกจิตสำนึกเยาวชนอนุรักษ์น้ำผ่านโครงการ “เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ”

  • 15
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

unnamed

ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ นำโดย นายลูก้า คิโอด้า (ซ้าย) ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เดินหน้าจับมือ WWF ประเทศไทย โดย นายนพรัตน์ เนื่องจำนง (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายตลาดยั่งยืน จัดโครงการ “เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ” ปีที่ 3  ในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริงในการพัฒนาคุณภาพน้ำบริเวณแหล่งน้ำรอบโรงเรียน อันเป็นการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนบริเวณรอบในการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ ซึ่งสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตเสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคตเพื่อโลกของเรา พร้อมตั้งเป้า พ.ศ. 2561 ด้วยการเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ และขยายโครงการสู่ระดับชุมชนในการอนุรักษ์คลองขนมจีน โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงเรียนสาคลีวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการฯ

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 15
  •  
  •  
  •  
  •