Noble เสริมทัพ ตั้ง “อรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร” นั่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NOBLE) ประกาศโครงสร้างผู้บริหาร แต่งตั้ง นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน (CFO) โดยบริษัทฯได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

ด้วยประสบการณ์ในแวดวงทางการเงินและตลาดทุน รวมถึงการเป็นผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร จะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางการเงิน การวางแผนงานจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม โดยใช้ประโยชน์จากตลาดทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ทางบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการปรับโครงสร้างครั้งนี้ จะทำให้การบริหารงานสายงานการเงินมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยนายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร จะเร่งสานต่อนโยบายสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และขับเคลื่อนธุรกิจของ NOBLE ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไป

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE