“ไฟท้ายดับ ชีวิตดับ” โฆษณาที่ย้ำเตือนสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่หลายคนอาจมองข้ามไป

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  

 

1

โครงการ LET’sponsible เป็นโครงการที่ กรุงศรี ออโต้ จัดทำขึ้นมากว่า 4 ปี เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นกับทุกคนในสังคมด้วยการรณรงค์ความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนน โดยในปีนี้ กรุงศรี ออโต้ เล็งเห็นถึงความสำคัญของชีวิตผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน (อ้างอิง ข้อมูลสถิติการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นขององค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทย*) ซึ่งมีสาเหตุหลักจากความประมาทเลินเล่อ รวมทั้งการละเลยไม่ตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในภาวะที่สมบูรณ์ต่อการใช้งาน ซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่มักจะมองข้าม และนำมาซึ่งอุบัติเหตุได้บ่อยครั้ง และหนึ่งในนั้นตัวอย่างที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งก็คือการที่ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ปล่อยให้ไฟท้ายเสียและไม่เปลี่ยนหลอดไฟให้ใช้ได้ตามปกติ ซึ่งมีทั้งที่ตั้งใจไม่เปลี่ยนและที่ไม่ทันสังเกตเห็น และกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดบนท้องถนนได้เสมอ

ทั้งนี้ ปัญหาการขับขี่มอเตอร์ไซค์โดยไม่มีไฟท้ายนั้น เป็นปัญหาหนึ่งที่ถูกมองข้ามเพราะคิดว่าผลกระทบของมันไม่ร้ายแรงมากนัก ทางกรุงศรี ออโต้ จึงได้จัดทำคลิปโฆษณา ชุด “ไฟท้ายดับ ชีวิตดับ” ขึ้น เพื่อนำเสนอตัวอย่างของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้จากการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีไฟท้าย ด้วยการแสดงภาพจากมุมมองต่างๆ ของผู้ใช้ถนนร่วมกัน เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านให้หมั่นตรวจสอบไฟท้าย หรือช่วยเตือนเจ้าของรถเมื่อพบเห็น

2

*ข้อมูลอ้างอิง

สาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยอันดับหนึ่งไม่ใช่จากโรคภัยไข้เจ็บ แต่เกิดจากอุบัติเหตุที่สามารถป้องกันได้ ซึ่งจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทย มีสถิติการ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในปี 2558 เป็นอันดับ 1 ของเอเชีย และเป็นอันดับ 2 ของโลกด้วยตัวเลขอัตราการเสียชีวิต 36.2 ต่อแสนของประชากร และจากรายงานในปี 2559 มียอด ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเกือบ 3,000 คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรร่วมมือกันในการสนับสนุนให้เกิดการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อไม่ให้เกิดความสูญทั้งเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศไทย

 

 

 

 

 

 


  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
คุณคมสัน
ชาวร็อคหัวรุนแรง นิยมฟังเพลงจากแผ่นเสียง เคยร่ำเรียนการคิดโฆษณา ปัจจุบันมาเขียนเรื่องเกี่ยวกับโฆษณาแทนแล้วนะ