สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เปิดบ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ที่พึ่งพิงแห่งใหม่เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

1

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ตึก สก. ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงเป็นองค์ประธานในการตัดแถบแพรเปิดบ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก อย่างเป็นทางการ ซึ่งจัดสร้างโดย มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย บนพื้นที่ของโรงพยาบาลฯ เพื่อเป็นที่พักชั่วคราวให้กับครอบครัวของผู้ป่วยเด็กผู้ยากไร้ได้เข้าใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน ต่อสัปดาห์ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมเสด็จพระดำเนิน ทอดพระเนตรห้องต่างๆ ภายในบ้านพักพิงฯ ทรงมีพระปฏิสันถารกับครอบครัว ผู้ป่วยเด็ก ที่เข้าพัก โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ยากไร้จากต่างจังหวัดและบุตรหลานที่ป่วยในขั้นวิกฤต โดยมีผู้บริหารสภากาชาดไทย คณะผู้บริหารของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ คณะกรรมการของมูลนิธิฯ และคณะผู้บริหาร บริษัท แมคไทย จำกัด เฝ้ารับเสด็จฯ

2

บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก เป็นบ้านพักพิงฯ แห่งใหม่หลังที่ 3 ของ มูลนิธิฯ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 13.5 ล้านบาท ซึ่งมูลนิธิฯ ได้บริจาคสร้างบนพื้นที่ขนาด 617 ตรม. รองรับครอบครัวผู้ป่วยเด็กได้ทั้งหมด 41 เตียง เปิดให้บริการตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2560 โดยมีเป้าหมายให้ที่พักแก่ครอบครัวผู้ป่วยเด็กไม่ต่ำกว่า 15,000 เตียงต่อปี โดยได้รับการสนับสนุนจาก ผู้มีจิตศรัทธา อาทิ นายวิชา พูลวรลักษณ์ นายวิคเตอร์ ลิว และนางนราพร ภักดีวุฒิธรรม บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

11 10 9

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 2
  •  
  •  
  •  
  •