ม.รังสิต เดินหน้าโครงการ RSU 5.0 ทุ่มงบกว่า 10,000 ล้านสร้าง รพ.อาร์เอสยูอินเตอร์เนชั่นแนล ศูนย์กลางทางการแพทย์มาตรฐานระดับสากล

  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

RSU-2

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานแถลงข่าวประจำปี 2560 “มหาวิทยาลัยรังสิต 5.0” มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัย และสังคมดีขึ้นในทุกมิติ เตรียมเปิดโรงพยาบาลอาร์เอสยูอินเตอร์เนชั่นแนล (RSU International Hospital) RIH บนพื้นที่ 11 ไร่ ในย่านธุรกิจ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์มาตรฐานระดับสากล ที่มีศูนย์การแพทย์ขั้นสูงครบวงจร

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยแนวคิดในการสร้างโรงพยาบาลนี้ แนวคิดแรกคือ โรงพยาบาลที่ไม่เหมือนโรงพยาบาล เปลี่ยนความเจ็บป่วย สิ้นหวัง และสลดหดหู่ มาเป็นการอยู่กับธรรมชาติ เน้นความเป็นมนุษย์ เอาใจใส่ และเอื้ออาทร แนวคิดที่สองคือ โรงพยาบาลที่มีศูนย์การแพทย์ขั้นสูงครบวงจร แนวคิดที่สามคือ เป็นโรงพยาบาลที่มีองค์ความรู้ ทั้งการแพทย์แผนตะวันตกและการเเพทย์แผนตะวันออก ซึ่งเน้นเรื่องการปรับสมดุลของร่างกายบนหลักการที่ว่า ถ้าร่างกายสมดุล ก็จะจัดการกับโรคภัยไข้เจ็บได้เอง ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เรียกว่า “World Class, State of the Arts” ซึ่งจะเป็นที่ๆ ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมีความสะดวกที่สุดทางวิชาการ และในขณะเดียวกันผู้ที่จะมารับบริการก็ต้องสะดวกที่สุดเช่นกัน

RSU-3

นอกจากนี้ยังเตรียมเปิดสถาบันการแพทย์แผนบูรณาการและสุขภาพองค์รวม (Institute of Integrated Medicine and Holistic Health) วางเป้าหมายสู่การแพทย์ในอนาคต มุ่งเน้นการรักษาโดยไม่ต้องพึ่งยา ซึ่งจะเป็นสถาบันที่ให้ความรู้บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ให้เป็นแพทย์ที่มีความบูรณาการหลากหลายทางการแพทย์

ทั้งนี้ยังได้มีการเปิดตัวสถาบัน Gen.Ed. หรือ General Education สถาบันที่จะปรับรูปแบบของการศึกษาทั่วไป ด้วยวิธีการเรียนการสอนเน้นการคิด และลงมือทำ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ และสามารถนำไปใช้เพื่อให้ประสบความสำเร็จในอาชีพและการดำเนินชีวิตได้จริง

RSU-1

ซึ่งภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานด้านนวัตกรรมของเหล่านักศึกษาอีกด้วย เช่น “อากาศยานไร้คนขับเพื่อการหว่านข้าว” ที่คว้ารางวัลชนะเลิศจากโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ 2560” จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครื่องกลั่นน้ำทิ้งจากครัวเรือนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” ในประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 (Thailand Green Design Awards TGDA 2017) หรือจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปโดยใช้วิธีการอบแห้ง ภายใต้แบรนด์ “ส้มตำไทยอบกรอบ ตรา แม่ตุ๊ก” ที่ผู้บริโภคสามารถปรุงทานเองได้ง่ายแค่เติมน้ำ ก็ได้รสชาติความแซ่บเหมือนส้มตำจริง ซึ่งแม้จะเพิ่งเปิดตัวจำหน่ายไม่นานแต่กระแสความฮอตในโซเชียลเรียกว่า แซ่บไม่แพ้รสชาติส้มตำ

ในส่วนของการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตยังมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้นเช่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปรับหลักสูตรใหม่ในกลุ่มวิชาในชั้นเรียนปี 1 แต่ละวิชามีลักษณะเฉพาะที่น่าสนใจ มีความรู้ในการออกแบบ แนวคิดการทำธุรกิจควบคู่กันเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ภาพใหญ่ของสายวิชาชีพในอนาคตได้แท้จริง วิทยาลัยนานาชาติก็เช่นเดียวกันได้มีการ ปฏิรูปหลักสูตรนานาชาติ (RSU International Program) ที่จะเน้นสร้างสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับนักศึกษาไทยและต่างชาติ เพื่อตอบโจทย์ตลาดการแข่งขันด้านการศึกษามาตรฐานเทียบเท่ามหาวิทยาลัยต่างประเทศ

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 4
  •  
  •  
  •  
  •