SCBLIFE คว้ารางวัล “สุดยอดบริษัทประกันชีวิตไทยแห่งปี” บทพิสูจน์ความไว้วางใจกว่า 4 ทศวรรษ ของคนไทย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด หรือ SCBLIFE หนึ่งในผู้นำธุรกิจประกันชีวิตของไทยในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับรางวัล Global Insurance Awards 2015 ในประเภท “สุดยอดบริษัทประกันชีวิตไทยแห่งปี” (Best Life Insurance Company, Thailand) จากนิตยสาร World Finance ซึ่งเป็นนิตยสารการเงินชั้นนำของประเทศอังกฤษและยุโรป โดยการได้รับรางวัลในครั้งนี้ คือบทพิสูจน์ความสำเร็จจากความไว้วางใจอย่างแข็งแกร่งของลูกค้าชาวไทยที่ได้ให้ SCBLIFE ดูแลสร้างหลักประกันความมั่นคงของชีวิตและครอบครัว มากว่า 4 ทศวรรษ ควบคู่ความสำเร็จจากการสร้างนวัตกรรม และความเป็นเลิศในการบริหารงานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และการพัฒนาด้านบุคลากร

SCB-1

มร. สตีเฟ่น แอปเปิ้ลยาร์ด กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่  SCBLIFE ดำเนินธุรกิจ เติบโตเคียงคู่สังคมไทย ความสำเร็จยิ่งใหญ่ที่สุดของเราคือการมีส่วนร่วมในการสร้างหลักประกันความมั่นคง และเสถียรภาพทางการเงินให้กับชีวิตคนไทยตลอดมา ซึ่งส่งผลให้สังคมไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนขึ้นปัจจุบัน เราได้รับความไว้วางใจจากคนไทยในการสร้างหลักประกันที่มั่นคงของครอบครัวผ่านกรมธรรม์คุ้มครองชีวิตกว่า 1.2 ล้านกรมธรรม์ และในแต่ละปี มีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น 300,000 ถึง 400,000 ราย ซึ่งนับเป็นบทพิสูจน์ความไว้วางใจที่ยาวนาน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร “บริษัทประกันชีวิตที่คุณไว้วางใจ” สำหรับรางวัล “สุดยอดบริษัทประกันชีวิตไทย แห่งปี 2558” ที่ได้รับจากการตัดสินของคณะกรรมการนิตยสาร World Finance และการร่วมโหวตโดยมหาชนในครั้งนับเป็นการต่อยอดความไว้วางใจที่ได้รับจากพนักงาน ตัวแทนขาย และลูกค้าทั่วประเทศ สู่ความเชื่อมั่นระดับสากลในการเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำ ที่มีความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการบริหารงานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ควบคู่กับการพัฒนาด้านบุคลากร ซึ่งนับเป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จของทิศทางการพัฒนาธุรกิจของบริษัท และเป็นปัจจัยความสำเร็จที่ทำให้เราสามารถคงการเติบโตของธุรกิจไว้ได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาวะการแข่งขันในธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบัน”

SCB-2

มร. สตีเฟ่น กล่าวเสริมว่า “SCBLIFE ยังคงมุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำที่คนไทยไว้วางใจ โดยมีเป้าหมายรุกผลักดันการเติบโตขององค์กร ขึ้นสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับ 1 ในปี 2020 ซึ่งเราไม่ได้เน้นในเรื่องของการมุ่งสร้างยอดขายให้เป็นอันดับ 1 เพียงอย่างเดียว แต่เน้นสร้างการเติบโตแบบองค์รวม ผ่านกลยุทธ์ขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ 4 ด้าน ได้แก่

1) Winning People : มุ่งเป็นองค์กรที่ใช่ในหัวใจพนักงาน เรามุ่งผลักดันให้พนักงานทุกคนมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ผ่านการอบรมรูปแบบต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานแต่ละคนอย่างเต็มที่ จนสามารถมอบประสบการณ์ที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า เราเชื่อว่าพนักงานและตัวแทนฝ่ายขายที่มีความรู้ความสามารถ มีจรรยาบรรรณ และมีจิตสำนึกในการให้บริการ เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนบริษัทให้เข้าถึงความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ดังนั้นเราจึงมีการพัฒนาพนักงานของธนาคารและตัวแทนขายของเราให้มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และมีจริยธรรมการขาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์และการบริการ ตลอดจนประสบการณ์ที่เป็นเลิศ และตรงกับความต้องการ ซึ่งนับเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาชื่อเสียงอันแข็งแกร่งและยาวนานของ SCBLIFE

2) Winning Customer : มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์โดนใจ และประสบการณ์มัดใจลูกค้า ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ตลาดประกันชีวิตในประเทศไทยได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งในแง่ของช่องทางการตลาดและความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะในยุคดิจิตัลเช่นปัจจุบัน สิ่งที่ท้าทายสำหรับบริษัทประกันชีวิตไทยคือการก้าวให้ทันกับความคาดหวังของลูกค้า ความมุ่งมั่นของ SCBLIFE คือ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการ และสร้างประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อกับลูกค้า ตามนโยบาย “ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” ซึ่งเป็นการมุ่งพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการประกันชีวิตจากความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก หรือ Need-based solutions ที่เข้าถึงและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงวัย และจากประสบการณ์ดูแลลูกค้าคนไทยร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ มายาวนาน SCBLIFE พร้อมมุ่งมั่นสนับสนุนการสร้างหลักประกันที่มั่นคง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืน

3) Winning Distribution : มุ่งสู่ความเป็นผู้นำแบงก์แอสชัวรันส์และทีมขายมืออาชีพ ความเป็นเลิศด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้วยเครือข่ายการขายผ่านช่องทางพนักงานในธนาคารไทยพาณิชย์กว่า 12,000 คน และตัวแทนประกันชีวิต SCBLIFE กว่า 4,000 คน SCBLIFE มุ่งมั่นพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย และครอบคลุมมากขึ้น เพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการประกันชีวิตได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ตลอดจนยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าโดยการนำเทคโนโลยี ทั้งสื่อดิจิตัล และสื่อส่งเสริมการขายแบบใหม่ๆ มาช่วยในการให้บริการ เพื่อสร้างความเข้าใจในผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการตัดสินใจของลูกค้าให้สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม และตรงกับความต้องการที่แท้จริง

4) Winning Process and Platform : มุ่งพัฒนาระบบปฏิบัติการที่เป็นเลิศ SCBLIFE คือผู้นำในการสร้างสรรค์กระบวนการให้บริการ และระบบการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้าในยุคดิจิตัล โดยเราได้พัฒนาขั้นตอนการให้บริการลูกค้าในรูปแบบบริการกรมธรรม์ออนไลน์ ซึ่งเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย นอกจากนั้น SCBLIFE ยังมีการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีการขายแบบใหม่ เพิ่มศูนย์ให้บริการ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทจะสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ระบบต่างๆ เหล่านี้นับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ SCBLIFE สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างสะดวกและเปี่ยมประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้วยรากฐานความไว้วางใจที่แข็งแกร่ง และยาวนานจากลูกค้าของ SCBLIFE ประกอบกับความน่าเชื่อถือของบริษัทแม่อย่างธนาคารไทยพาณิชย์ ผมเชื่อว่า SCBLIFE จะสามารถรักษาการเติบโตที่ต่อเนื่องในทุกด้าน ตลอดจนคงมาตรฐานความเชื่อมั่นระดับสากลในฐานะ “บริษัทประกันชีวิตที่คุณไว้วางใจ” ที่มุ่งมั่นสนับสนุนการสร้างรากฐานหลักประกันที่มั่นคง เพื่อสร้างสรรค์เสถียรภาพทางการเงิน และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย ตามแนวคิด ประกันชีวิตที่ยั่งยืน ต่อไป” มร. สตีเฟ่น กล่าวทิ้งท้าย

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •