103.58.148.118

PR News

Ξ Leave a comment

เอสซีจีขอเชิญจิบน้ำชาคุยกันพร้อมรับฟังประสบการณ์ เรื่อง “การเตรียมคนเพื่อรองรับการลงทุนต่างประเทศและนวัตกรรมแบบเอสซีจี”

posted by  3,093 views

SCG-1

เอสซีจีขอเชิญจิบน้ำชาคุยกันพร้อมรับฟังประสบการณ์ เรื่อง “การเตรียมคนเพื่อรองรับการลงทุนต่างประเทศและนวัตกรรมแบบเอสซีจี”

เอสซีจีจะจัด Knowledge Sharing เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เรื่อง “การเตรียมคนเพื่อรองรับการลงทุนต่างประเทศและนวัตกรรมแบบเอสซีจี” โดย คุณกิติ มาดิลกโกวิท ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง เอสซีจี วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 – 15.30 น.

Hall 3 – 4 ชั้น 10 อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ เอสซีจี  ขอเชิญผู้สนใจสำรองที่นั่งภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)

Email : scghrknowledge@scg.co.th
Website : www.scghrknowledge.com

***ไม่มีค่าใช้จ่าย***

ติดตาม MarketingOops!
Marketing Oops! มี LINE OFFICIAL ACCOUNT แล้วนะ
ติดตามเรื่องราวดิจิทัลแบบอินเทรนด์ ได้ทุกวันผ่าน LINE ID @marketingoops

Contributor

User Name: Marketing Oops!

FB Comments

Related Posts

Leave a Reply


6 + six =

Recent Posts

Facebook