เอสซีจีขอเชิญจิบน้ำชาคุยกันพร้อมรับฟังประสบการณ์ เรื่อง “การเตรียมคนเพื่อรองรับการลงทุนต่างประเทศและนวัตกรรมแบบเอสซีจี”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SCG-1

เอสซีจีขอเชิญจิบน้ำชาคุยกันพร้อมรับฟังประสบการณ์ เรื่อง “การเตรียมคนเพื่อรองรับการลงทุนต่างประเทศและนวัตกรรมแบบเอสซีจี”

เอสซีจีจะจัด Knowledge Sharing เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เรื่อง “การเตรียมคนเพื่อรองรับการลงทุนต่างประเทศและนวัตกรรมแบบเอสซีจี” โดย คุณกิติ มาดิลกโกวิท ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง เอสซีจี วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 – 15.30 น.

Hall 3 – 4 ชั้น 10 อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ เอสซีจี  ขอเชิญผู้สนใจสำรองที่นั่งภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)

Email : scghrknowledge@scg.co.th
Website : www.scghrknowledge.com

***ไม่มีค่าใช้จ่าย***


  •  
  •  
  •  
  •  
  •