ศิครินทร์ โชว์แกร่งคว้ารางวัลสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่น Best Employer THAILAND 2021

  • 9
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

 

ศิครินทร์ คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นปี 2564 (Best Employer THAILAND2021) จัดโดย ความร่วมมือกันระหว่าง Kincentric (Thailand) บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก และ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SKR กล่าวว่า “รางวัล Best Employer THAILAND 2021 แสดงให้เห็นว่า ศิครินทร์ คือ องค์กรคุณภาพอีกหนึ่งองค์กร ที่ผ่านมาการพัฒนาบุคลากรของศิครินทร์เน้นเรื่องความคิดในการเติบโต (Growth Mindset) พร้อมเรียนรู้กับสิ่งใหม่ ๆ ผมอยากขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ทีมแพทย์ พยาบาล และพนักงานชาวศิครินทร์ทุกคน สำหรับความร่วมแรงร่วมใจทุ่มเททำงานด้วยความมุ่งมั่น ด้วยความเชื่อที่ว่า “ในทุก ๆ ปี เราอยากพัฒนาตัวเองมากขึ้น อยากสร้างประโยชน์ให้ลูกค้ามากขึ้น” เพื่อนำศิครินทร์ไปสู่องค์กรชั้นนำระดับโลกและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน”

นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า “ปี 2012 ศิครินทร์ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI  (Joint Commission International) ซึ่งเป็นมาตรฐานโรงพยาบาลสากลระดับโลก หลังจากนั้นในปี 2015 ศิครินทร์ผ่านการรับรองมาตรฐานความเชี่ยวชาญระดับสูงรายโรค หรือ CCPC (Clinical Care Program Certification) ทั้งหมด 3 กลุ่มโรค ประกอบด้วย โรคหลอดเลือดและระบบประสาท โรคเบาหวาน และ โรคหัวใจ สำหรับรางวัลล่าสุดที่ได้มา จริง ๆ อยากเรียกรางวัลนี้ว่า “ศิครินทร์” สุดยอดที่ทำงานในดวงใจ เพราะเป็นรางวัลที่พนักงานโหวตให้กับคณะผู้บริหาร ต่อจากนี้เราจะมุ่งการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากรด้านบริหารธุรกิจและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมทั้งจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และช่วยให้สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่าน Sikarin Academy ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) และ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Chulalongkorn Business School”

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฎิบัติการ กล่าวว่า “เมื่อช่วงต้นปี SKR ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในทำเนียบกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ปี 2564 ซึ่งในอนาคตเราต้องการเป็นโรงพยาบาลหรือแบรนด์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทย เป้าหมายสูงสุดคือ ศิครินทร์จะเข้าไปอยู่ในพฤติกรรมของผู้คน เพราะเราคือ ผู้ดูแลสุขภาพผ่านมาตรฐานสากลระดับโลก ดังนั้น การให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน ระบบ และทีม เราต้องทำอย่างต่อเนื่อง”

 

 

สำหรับโครงการประกวดดังกล่าว เป็นความร่วมมือของ บริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย (จำกัด) บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) ซึ่งถือเป็นการประกวดสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ครอบคลุม 14 ประเทศ ทั่วภูมิภาคเอเชีย และตะวันออกกลาง โดยมีการจัดประกวดโครงการดังกล่าวทั่วโลก ซึ่งในปีนี้ถือเป็นการจัดประกวดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 21

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 9
  •  
  •  
  •  
  •