ครั้งแรก ที่ ศิริราช นำกลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ด้วยความบันเทิงผ่านคอนเสิร์ตอย่างเต็มรูปแบบ ใน “แบบเบิร์ดเบิร์ดโชว์ ครั้งที่ 12 ตอน MULTIBIRD จักรวาลธงไชย รอบการกุศล : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

 

ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสังคมในหลาย ๆ ด้าน อาทิ ด้านเศรษฐกิจ  สังคม รวมไปถึง สุขภาพ และเพื่อรับมือกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ โรงพยาบาลศิริราช ในฐานะที่เป็นสถาบันการแพทย์ของแผ่นดิน จึงได้ริเริ่มโครงการก่อสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเติมเต็มระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของไทยให้สมบูรณ์แบบ และร่วมสร้างสังคมสูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยให้บริการดูแลรักษาผู้สูงอายุในระยะเตรียมตัวก่อนกลับบ้าน หลังจากพ้นระยะเจ็บป่วยเฉียบพลัน และส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุทั่วไป รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นศูนย์ผลิตงานวิจัย เผยแพร่องค์ความรู้ในด้านดูแลรักษาผู้สูงอายุแบบองค์รวม ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ หากแล้วเสร็จจะเป็นสถาบันที่เอื้อต่อการพัฒนาต่อยอดในด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและเป็นองค์กรต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระดับประเทศ เพื่อให้โครงการดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจาก                  หลายๆหน่วยงาน ซึ่งการที่จะได้รับการสนับสนุนดังกล่าวจำเป็นต้องใช้การสื่อสารที่ทรงพลัง เพื่อสร้างการรับรู้ได้อย่างแพร่หลาย

 

 

ในครั้งนี้ “ศิริราช” จึงได้นำกลยุทธ์การสื่อสารผ่านคอนเทนต์บันเทิงประเภทต่างๆ (Entertainment Content) มาปรับใช้เพื่อให้ผู้รับสามารถเข้าถึงและซึมซับสิ่งที่ต้องการสื่อสารได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้เข้าถึง Insight กลุ่มเป้าหมายได้จริง โดยในครั้งนี้เลือกใช้คอนเทนต์บันเทิงผ่านคอนเสิร์ตแห่งปี แบบเบิร์ดเบิร์ดโชว์ ครั้งที่ 12 ตอน MULTIBIRD จักรวาลธงไชย นั่นเพราะ “เพลง” เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ของทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาใด ก็สามารถเข้าถึงและเปิดใจรับคอนเทนต์ได้ง่ายขึ้น อีกทั้ง “เบิร์ด-ธงไชย”เป็นศิลปินที่มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นผู้ที่มีความรักให้กับครอบครัวและแฟนคลับมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีฐานแฟนคลับเหนียวแน่น ทั้งยังเป็นนักสื่อสารได้ดีเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัยทำให้การสื่อสารระหว่างแบรนด์ ศิลปิน และแฟนคลับ สามารถเชื่อมต่อกันได้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่สามารถสร้างโอกาสให้แบรนด์เข้าไปสื่อสารเพื่อเข้าถึงและสามารถขยายกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น

 

 

ศ.คลินิก นพ. วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เปิดเผยว่า

“โครงการ ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช ปัจจุบันดำเนินการอยู่ในระยะที่ 1 ก่อสร้าง แล้วเสร็จไปแล้ว 80% สามารถเปิดให้บริการได้ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2566 สำหรับระยะที่ 2 จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างประมาณต้นปี 2567 ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปี ซึ่งในระยะที่ 2 ยังขาดงบประมาณในการดำเนินงานอีกจำนวนหนึ่ง ทางศิริราชจึงดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อระดมทุนอย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมจัดคอนเสิร์ตอย่างเต็มรูปแบบ สำหรับเหตุผลที่เราเลือกคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดเบิร์ดโชว์ ครั้งที่ 12 ตอน MULTIBIRD จักรวาลธงไชย นั้น เพราะว่าเป็นคอนเสิร์ต ที่มีคนให้ความสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก ด้านศิลปินเบิร์ด-ธงไชย ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นศิลปินอันดับหนึ่ง ที่มีแฟนคลับทั่วประเทศไทยและในต่างประเทศอีกเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเนื้อหาเพลงที่ร้อง เราก็จะเห็นว่าเป็นเพลงที่เกี่ยวกับครอบครัว ความรัก ในเรื่องของการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมาโดยตลอด ซึ่งตอบโจทย์และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  นอกจากนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งก็คือ เป็นคนที่รักสุขภาพ น่าจะเป็น ผู้ซึ่งมีลักษณะควรค่าแก่การเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นในสิ่งที่เรากำลังสร้าง เราไม่ได้สร้างการดูแลผู้สูงอายุ             ที่ป่วย แต่โครงการนี้เราต้องการพลิกประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุที่มีอายุยืนและสุขภาพแข็งแรง ซึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดี ในเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเอง เล่นคอนเสิร์ตมา 38 ปี วันนี้ยังแข็งแรง จะเห็นได้ว่า เบิร์ด ธงไชย มีภาพลักษณ์ที่ตรงกับเนื้อหาที่นำเสนอ ตรงกับคอนเซ็ปต์ของเรา อีกเรื่องหนึ่งก็คือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนเรื่องของการกุศลและดูแลสังคมมาโดยตลอด ได้ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับเราเป็นอย่างดี จึงทำให้เกิดคอนเสิร์ตรอบการกุศลในครั้งนี้ขึ้นครับ”

 

 

ด้าน รศ.พญ.นันทกร ทองแตง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า

“นอกจากการทำกิจกรรมระดมทุนผ่านคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดเบิร์ดโชว์ ครั้งที่ 12 ตอน MULTIBIRD จักรวาลธงไชยแล้ว เรายังจัดกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อระดมทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช โดยจัดสร้างพระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปนาคปรก ปางประทานพร ประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ผู้สนใจสามารถติดต่อบริจาคเช่าบูชาได้ที่ ศิริราชมูลนิธิตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช นอกจากนี้ยังร่วมบริจาคสมทบทุนได้ตามกำลังศรัทธาที่ ศิริราชมูลนิธิ ผ่านธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ (ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย) สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าค่ะ”

 

 

สำหรับท่านใดที่สนใจร่วมทำบุญและสนุกไปกับคอนเสิร์ตรอบการกุศล “แบบเบิร์ดเบิร์ดโชว์ ครั้งที่ 12 ตอน MULTIBIRD จักรวาลธงไชย รอบการกุศล : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”  รอบการแสดงวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 20.00 น. ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานีซื้อบัตรได้ที่ Counter Service All Ticket ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ และ www.allticket.com สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษศิริราช และสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2414 1555, 0 2414 1888 (ในวันเวลาราชการ)

 

#แบบเบิร์ดเบิร์ดสักครั้งในชีวิต #มัลติเบิร์ดจักรวาลธงไชย #แบบเบิร์ดเบิร์ด2023#BABBBIRDBIRD2023 #BIRDTHONGCHAI #เบิร์ดธงไชย #ศูนย์ผู้สูงอายุศิริราช #ศิริราชมูลนิธิ #ศิริราช

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE