ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด จัดประชุมสภาที่ปรึกษาภาคอุตสาหกรรม ปั้นบัณฑิตยุค 4.0

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

Stamford International University
Stamford International University Held a meeting of the Industrial Advisory Council

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด จัดงานประชุมสภาที่ปรึกษาภาคอุตสาหกรรมเมื่อเร็วๆนี้ โดยมีผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำร่วมหารือกับผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาความร่วมมือในระดับยุทธศาสตร์กับภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

สภาที่ปรึกษาภาคอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดประกอบไปด้วยสมาชิกจาก 27 องค์กรที่เป็นตัวแทนจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยฯเปิดสอน เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการเป็นเจ้าของธุรกิจ มีคุณรวิศ หาญอุตสาหะ CEO บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด ผู้ประกอบการที่ชื่อเสียงมาให้คำปรึกษา สาขาการตลาด มีคุณยุทธนา  จิตจรุงพร รองประธานฝ่ายธุรกิจออนไลน์ เทสโก้ โลตัสมาให้คำแนะนำ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มีคุณชุติมา สีบำรุงสาสน์ กูรูชื่อดังทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์จาก บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ ดร.ชัยชาญ เจริญสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งออกจากบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) มาร่วมให้ความเห็นต่อหลักสูตรเป็นต้น

บทบาทของสมาชิกสภาที่ปรึกษาภาคอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดนั้น คือการให้คำปรึกษาคณาจารย์ในระดับหลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีศักยภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยสมาชิกในสภาที่ปรึกษาจะช่วยอัพเดทเทรนด์ใหม่และความเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมนั้นๆ และยังช่วยสนับสนุนกิจกรรมที่สอดแทรกอยู่ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์จริงจากการทำงานกับผู้เชี่ยวชาญของบริษัท เช่น การทำ Industry projects ซึ่งเป็นการทำโครงการแบบการใช้โจทย์จริงจากองค์กรเพื่อให้นักศึกษาวางแผนให้ตอบโจทย์ การฝึกงาน หรือการออกแบบหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ

โดยผลจากการจัดประชุมครั้งนี้ ทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯและคณาจารย์จะนำไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อการบ่มเพาะบัณฑิตให้มีศักยภาพพร้อมที่จะเติบโตไปกับการพัฒนาในระดับประเทศและเป็นทรัพยากรคุณภาพในระดับนานาชาติ

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE