เปิดนวัตกรรม เต็ดตรา แพ้ค ณ ศูนย์นวัตกรรมสำหรับลูกค้า ตอบโจทย์ผู้ประกอบการด้วยบริการด้านการตลาดแบบครบวงจร

  • 15
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

บริการด้านการตลาด (Marketing Services) ที่ถูกพัฒนาขึ้นถือเป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นของเต็ดตรา แพ้ค เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำเสนอโซลูชั่นแบบครบวงจรที่แท้จริง โดยเป็นรูปแบบการทำงานแนวใหม่เพื่อการพัฒนาโซลูชั่นการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารโดยเต็ดตรา แพ้ค และลูกค้าผู้ประกอบการ ต้องทุ่มเท “ประสบการณ์” หรือ “การเดินทาง” ร่วมกัน ผ่านศูนย์นวัตกรรมลูกค้า หรือ Customer Innovation Centre: CICs ที่ประเทศสิงคโปร์

ศูนย์นวัตกรรมสำหรับลูกค้าแห่งนี้ถือเป็นศูนย์การทำงานที่สร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ด้านการทดลอง โดยเต็ดตรา แพ้ค จะทำให้ลูกค้าผู้ประกอบการเห็นถึงโอกาสการเติบโตทางธุรกิจและโซลูชั่นใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ศูนย์แห่งนี้ทุ่มเททำงานเพื่อให้ลูกค้าของเต็ดตรา แพ้คได้พบกับนวัตกรรมที่ล้ำสมัยครบจบในที่เดียวตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการทำงานแบบใหม่ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จำเป็นในการพัฒนาแนวคิดการปฏิบัติงานแบบครบวงจร ศูนย์นวัตกรรมสำหรับลูกค้าในสิงคโปร์ยังนำเสนอบริการต่างๆ มากมายในแห่งเดียว โดยมีทั้งห้องระบบอัตโนมัติ (Automation Room) ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development Centre: PDC) รวมถึงศูนย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสองแห่ง ได้แก่ ศูนย์องค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง (Soya Knowledge Centre) และศูนย์องค์ความรู้ผลิตภัณฑ์มะพร้าว (Coconut Knowledge Centre)

ศูนย์นวัตกรรมสำหรับลูกค้าในสิงคโปร์มอบประสบการณ์รูปแบบใหม่แก่ลูกค้าด้วย “มุมมองด้านธุรกิจจากทั่วเอเชีย” ซึ่งกระบวนการทำงานจะเริ่มต้นด้วย “การบรรยายสรุปข้อมูลเฉพาะด้าน” ซึ่งเป็นการเยี่ยมชมที่ออกแบบเฉพาะลูกค้าแต่ละราย โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเต็ดตรา แพ้ค (Tetra Pak Subject Matter Experts) มาช่วยระบุถึงความต้องการและเป้าหมายของลูกค้า นำมาแปลให้เป็นขั้นตอนทางธุรกิจและทดลองผลิตตัวอย่างขึ้นมาก่อนวางจำหน่ายจริงในท้องตลาด

หัวใจสำคัญของการนำเสนอประสบการณ์รูปแบบนี้คือการเดินทางสู่บริการด้านการตลาด (Marketing Services Journey) ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ Diagnosis (การวิเคราะห์) Discovery (การค้นพบ) Refine (ขัดเกลา) Deliver (การส่งมอบ) Evolution (วิวัฒนาการ) ในทุกขั้นตอนของการเดินทางนี้เต็ดตรา แพ้ค จะทำงานร่วมกันกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งบริการที่ช่วยสนับสนุนให้การเดินทางสู่บริการด้านการตลาดนี้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์ นั่นคือ Product Development Centre Trial (การทดสอบในศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาขั้นตอนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ศูนย์นวัตกรรมสำหรับลูกค้ายังเพิ่มบริการและขอบเขตความเชี่ยวชาญสำหรับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบตลาดที่กำลังเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งนอกจากศูนย์องค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองและมะพร้าว ศูนย์นวัตกรรมสำหรับลูกค้ายังได้เปิดตัวศูนย์องค์ความรู้ผลิตภัณฑ์จากพืช (Plant based Knowledge Centre) ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 15
  •  
  •  
  •  
  •