เต็ดตรา แพ้ค ร่วมกับโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เปิดตัว โจ๊กในบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษครั้งแรกของโลก

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

 

เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำเสนอโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์และกระบวนการผลิตอาหารชั้นนำของโลก ร่วมกับโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เปิดตัวโจ๊กสำเร็จรูปพร้อมรับประทานในบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ เต็ดตรา รีคาร์ (Tetra Recart®) เป็นครั้งแรกของโลก เต็ดตรา รีคาร์ท เป็นบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบของกล่องที่ใช้วัสดุหลักเป็นกระดาษจากป่าปลูกทดแทนที่มีความยั่งยืนเนื่องจากเป็นทรัพยากรที่เกิดเองได้ตามธรรมชาติ และเป็นบรรจุภัณฑ์ทางเลือกเพื่อนำมาใช้แทนภาชนะบรรจุแบบกระป๋อง โดยถือเป็นหนึ่งในความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารที่มีความโดดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 21

 

 

การพัฒนาโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารประเภทโจ๊กถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญของเต็ดตรา แพ้คในการบุกเบิกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร ซึ่งกล่องรุ่น เต็ดตรา รีคาร์ท สามารถคงความสดใหม่ของโจ๊กสำเร็จรูปพร้อมรับประทานจิตรลดาได้นานหลายเดือน โดยไม่จำเป็นต้องใช้วัตถุกันเสีย ด้วยการใช้งานที่ง่ายในการเปิด ปิด และจัดเก็บ จึงช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งานที่ดีเยี่ยมของผู้บริโภคทั่วโลก นอกจากจุดเด่นในการใช้งานได้สะดวกแล้ว ยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ เนื่องจากมีน้ำหนักเบาและมีการปล่อยปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สู่สิ่งแวดล้อมน้อย

กล่องบรรจุภัณฑ์เต็ดตรา รีคาร์ท เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าบรรจุภัณฑ์แบบดั้งเดิมอย่างกระป๋องโลหะหรือกระปุกแก้ว งานวิจัยการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) จำนวน 6 ฉบับ ได้ยืนยันว่า กล่องเต็ดตรา รีคาร์ท เป็นบรรจุภัณฑ์แบบรีทอร์ท (Retort) ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศในระดับที่ต่ำที่สุด เมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์พลาสติก กระปุกแก้ว และกระป๋อง นอกจากนี้ งานวิจัยยังพบอีกว่า ตลอดวงจรชีวิตของกล่องเต็ดตรา รีคาร์ท ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำกว่ากระป๋องโลหะและกระปุกแก้วถึง 80% และ 75% ตามลำดับ โดยอย่างน้อย 2 ใน 3 ของวัสดุที่ใช้ผลิตกล่องเต็ดตรา รีคาร์ท จะมาจากป่าปลูกทดแทนภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การจัดการด้านป่าไม้ หรือ FSC™ โดยต้นไม้ในป่าจะทำการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศเพื่อเปลี่ยนไปเป็นองค์ประกอบในเนื้อไม้ แล้วปล่อยออกซิเจนออกมาเป็นอากาศให้เราได้หายใจนั่นเอง

ยิ่งไปกว่านั้น กล่องเต็ดตรา รีคาร์ท ยังสามารถขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีน้ำหนักเบา โดยรถบรรทุกสามารถบรรทุกบรรจุภัณฑ์เปล่าของกล่องเต็ดตรา รีคาร์ท ได้มากกว่าบรรจุภัณฑ์รูปแบบกระป๋องถึง 6-8 เท่า และเมื่อบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารพร้อมส่งแล้ว จะสามารถบรรทุกได้มากกว่าแบบกระป๋อง 10-20% ทั้งนี้ กล่องเต็ดตรา รีคาร์ท ยังมีคุณสมบัติเหมือนกับกล่องเครื่องดื่มชนิดอื่น ๆ ของเต็ดตรา แพ้คในแง่ของการรีไซเคิลเพื่อนำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ แผ่นหลังคา ลัง กล่องกระดาษ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์และสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ในเวลาต่อมา

 

 

“การเปิดตัวโจ๊กสำเร็จรูปพร้อมรับประทานในบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษเต็ดตรา รีคาร์ท ครั้งแรกของโลกนับเป็นความสำเร็จที่มีความหมายต่อบริษัทของเราในประเทศไทยและเอเชีย เราได้ใช้เวลานานพอสมควรในการคิดค้น ทดสอบ และทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด และจัดไว้เป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญที่สุดของเรา เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้เข้าไปเจาะตลาดผลิตภัณฑ์อาหารโดยเฉพาะ และยังเป็นการเปิดตัวบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่สำหรับอาหารพร้อมรับประทานที่มีการผลิตและจัดจำหน่ายภายในประเทศ” นายสุภนัฐ รัตนทิพ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว “การมีอาหารเมนูโปรดของผู้บริโภคทั่วประเทศและทั่วเอเชียอย่างโจ๊กที่บรรจุอยู่ในกล่องรุ่นเต็ดตรา รีคาร์ท เช่น โจ๊กจิตรลดานี้ ทำให้เกิดความน่าสนใจในแง่ของการดึงดูดลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตอาหารรายใหม่ ๆ ให้หันมาพิจารณาเลือกใช้โซลูชั่นเต็ดตรา รีคาร์ท ของเรา”

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •