[PR] สนข.จัดโครงการประกวดตั้งชื่อและออกแบบสัญลักษณ์ตั๋วร่วม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Poster_TCT-Name&Logo_DesignContest_(A3)_Create-CS4

ชูแนวคิด “One for All Better” (ดี๊ดี…ทุกจังหวะการใช้ชีวิต) ชวนคนรุ่นใหม่จุดประกาย ไอเดียใส่บัตร เพื่อสร้างคุณค่า และการมีส่วนร่วม พร้อมขยายการรับรู้สู่วงกว้าง ชิงเงินรางวัลรวม มูลค่า 160,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thaicommonticket.com ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พร้อมทั้งส่งผลงานภายใน 31 สิงหาคมศกนี้

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า ตามที่ สนข. ได้ดำเนินโครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Program Management Services: PMS) จนกระทั้งมีความคืบหน้าตามแผนงานและคาดว่าจะมีการนำร่องตั๋วร่วมเฟสแรก BTS-MRT-แอร์พอร์ตลิงก์ ก่อนขยายสู่เครือข่ายอื่นๆ ทั้งมอเตอร์เวย์ ทางด่วน และ ขสมก. ภายในสิ้นปี 2559 นั้น

ในโอกาสนี้ สนข. จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และข้อมูลการดำเนินงานระบบตั๋วร่วมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไปรวมทั้ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบตั๋วร่วม ผ่านการจัดกิจกรรมประกวดตั้งชื่อและออกแบบสัญลักษณ์ตั๋วร่วม ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “One for All Better” (ดี๊ดี…ทุกจังหวะการใช้ชีวิต) โดยเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป รวมถึงนักเรียน นักศึกษา และนักออกแบบ ที่สนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมตั้งชื่อและออกแบบสัญลักษณ์ตั๋วร่วมที่มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียว และมีคุณค่าอย่างเป็นสากล

“โครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม เป็นโครงการที่ต้องผ่านกระบวนที่ซับซ้อนและใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในการพัฒนา และทดลองใช้ระบบ หลังจากที่ผ่านกระบวนการคัดสรร และพัฒนามาได้ระยะหนึ่ง สนข. จึงถือโอกาสนี้ขยายการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนทุกคนได้มาร่วมกันตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์ของบัตรใบนี้ ซึ่งในอนาคตอันใกล้ ทุกคนจะสามารถพกพาบัตรใบนี้อย่างภาคภูมิใจ และสร้างความสะดวกสบายในทุกๆ การเดินทางต่อไป จึงอยากให้ทุกๆ ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิตนักศึกษา และนักออกแบบได้เข้ามีส่วนร่วมในโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้กันเยอะๆ ครับ”
สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประกวด เปิดกว้างสำหรับประชาชนทั่วไปที่มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ การศึกษา และอาชีพ ส่งได้ทั้งประเภทบุคคลกลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล ภายใต้ระยะเวลาในการประกวดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม–ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยผู้เข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อและออกแบบสัญลักษณ์ตั๋วร่วมภายใต้แนวความคิด “One for All Better” (ดี๊ดี…ทุกจังหวะการใช้ชีวิต) ที่สะท้อนถึงความเป็นหนึ่งเดียวด้วยการใช้บัตรโดยสารเพียงใบเดียวเชื่อมต่อทุกการเดินทางและการใช้ชีวิตที่ดีกว่า สะดวกสบายกว่าและเข้าถึงคนในวงกว้าง โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร, รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 เงินรางวัลมูลค่า 25,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และรางวัลชมเชย 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร รวมมูลค่าเงินรางวัล 160,000 บาท

การประกวดในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการเข้าร่วมการตัดสินจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำ ได้แก่ นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) นายวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ ผู้ก่อตั้ง A Day Foundation นายธนัญชนก สุบรรณ ณ อยุธยา อุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) อาจารย์สุเทพ จ้อยศรีเกตุ หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thaicommonticket.com ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2558 ส่งใบสมัครและผลงานประกวดตั้งชื่อและออกแบบสัญลักษณ์ตั๋วร่วม ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2558


  •  
  •  
  •  
  •  
  •