นายกรัฐมนตรี แถลงวิสัยทัศน์ประเทศไทย ยกระดับสู่ ‘รัฐบาลดิจิทัล’ ในอีก 5 ปีข้างหน้า

  • 20
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

Thailand-Digital-Government-Vision-1

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย Thailand Digital Government Vision 2017 – 2021” จัดโดย สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมปาฐกถาพิเศษ รัฐบาลดิจิทัล กุญแจสู่ประเทศไทย 4.0 และแถลงวิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมอบนโยบายให้สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (Thailand Digital Government Academy : TGDA) เป็นแกนหลักและศูนย์กลางในการยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ในแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อเป็นอีกหนึ่งก้าวในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเร็วๆนี้

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 20
  •  
  •  
  •  
  •