เติมความสุขให้แคมป์ แต้มรอยยิ้มด้วย Green Clean Lean

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

 

แคมป์คนงาน ไม่ใช่แค่ที่ทำงาน แต่เป็นที่อยู่อาศัย … เป็นพื้นที่ที่ใช้ชีวิตของนักสร้างบ้าน แทรกพื้นที่อยู่ตามชุมชนเมืองที่มีความหนาแน่นของจำนวนประชากร และมีสภาพแวดล้อมที่บ่งชี้ถึงความเจริญของเมือง

 

 

ธนาสิริ (THANA) ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่พักอาศัยคุณภาพ สร้างสรรค์ “สังคมน่าอยู่” ในประชาคมธนาสิริ และสังคมรอบข้าง ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

 

 

เริ่มต้นกันตั้งแต่พื้นที่ก่อสร้าง โดยเฉพาะแคมป์คนงาน พื้นที่อยู่อาศัยของนักสร้างบ้าน มุ่งเน้นที่การดูแลพื้นที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขอนามัย โดยทีมธนาสิริเข้าไปเสริมความรู้ ความเข้าใจ ให้กับพี่น้องนักสร้าง ภายใต้กิจกรรม “เติมความสุขให้แคมป์ แต้มรอยยิ้มด้วย Green Clean Lean” นำร่อง 2 โครงการคุณภาพ ที่โครงการอนาบูกิ ธนาฮาบิแทต ราชพฤกษ์ และ โครงการธนาฮาบิแทต กรู๊ฟ ปิ่นเกล้า-สิรินธร

บรรยากาศในงาน มีนักสร้างเข้าร่วมทั้งหมดกว่า 100 ครอบครัว โดยกิจกรรมที่จัดขึ้น แบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกัน

ส่วนแรก Big Cleaning Day ทุกครอบครัวต่างร่วมมือร่วมใจช่วยกันทำความสะอาดภายในที่พักของตัวเอง และแคมป์คนงาน โดยมีแรงสนับสนุนจากจิตอาสาธนาสิริเข้าร่วมด้วย

ส่วนที่ 2 เสริมความรู้ ความเข้าใจ เรื่องของการคัดแยกประเภทขยะ และการแนะนำวิธีใช้ถังดับเพลิง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทุกคนสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างทันท่วงที และ

ส่วนที่ 3 แบ่งปันความสุข ให้กับทุกครอบครัว ด้วยข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิต เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับครอบครัวของนักสร้างบ้าน สร้างสังคมน่าอยู่ ด้วยการแบ่งปัน และ ดูแลกันและกัน เพราะพวกเขาไม่ได้เป็นแค่แรงงาน แต่เป็นนักสร้างบ้าน และคนสร้างเมือง .. ที่น่าอยู่ให้กับเราทุกคน ธนาสิริ … เราดูแล

 

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •