สศอ. เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สมัครเข้าประกวดการคัดเลือกในงาน The Prime Minister’s industry Award 2018 รางวัลแห่งเกียรติยศอุตสาหกรรมไทย

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

เปิดตัวรางวัล6

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ( สศอ. ) ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สมัครเข้าประกวดการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2561 ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ รางวัลแห่งเกียรติยศอุตสาหกรรมไทย ( The Prime Minister’s industry Award 2018 ) โดยปีนี้เป็นปีที่แรกที่มีการพิจารณามอบรางวัลดังกล่าว เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความคิดริเริ่ม และความวิริยะอุตสาหะในการสรรสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพนี้ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรม First S-Curve, New S-Curve และ Second Wave S-Curve เช่น ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การแปรรูปอาหาร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การแพทย์ครบวงจร สิ่งทอและแฟชั่น วัสดุ และปิโตรเคมีและพลาสติกสะอาด

สำหรับผู้ประกอบการการอุตสาหกรรมที่สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://www.industry.go.th/industry_award/ ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 28 มีนาคม 2561 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองนโยบาย อุตสาหกรรมรายสาขา 1 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 3923, 0 2202 4386

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 2
  •  
  •  
  •  
  •