มูลนิธิทีเอ็มบี จับมือ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ลงนามความร่วมมือ “พัฒนาระบบการบ่มเพาะนักศึกษาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[บทความนี้เป็น Advertorial]

นางสาวมาริสา จงคงคาวุฒิ หัวหน้ากิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน ทีเอ็มบี พร้อมด้วย ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ลงนามความร่วมมือ “พัฒนาระบบการบ่มเพาะนักศึกษาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์” ระหว่าง มูลนิธิทีเอ็มบี และ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพื่อร่วมมือกันสนับสนุน และพัฒนาระบบการบ่มเพาะนักศึกษา ที่จะช่วยยกระดับการทำงานพัฒนาเชิงสร้างสรรค์สังคมด้วยงาน CSR งานจัดการอาสาสมัคร และงานพัฒนาชุมชน ผ่านศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า พร้อมส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาความสามารถของนักศึกษา และของเจ้าหน้าที่มูลนิธิทีเอ็มบี ที่จะนำไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

[บทความนี้เป็น Advertorial]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •