ทูมอร์โร่แชริตี้ (TomorrowCharity) ส่งน้องเรียน มอบทุนการศึกษา 565 ทุน ให้มูลนิธิ EDF

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

TMR_มอบทุน

นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ก่อตั้งโครงการเพื่อสังคม TomorrowCharity (ทูมอร์โร่แชริตี้) พร้อมด้วยนางสาวอรุโณชา ภานุพันธุ์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด และนายภานุ เรียงวิโรจน์กิจ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการโครงการเพื่อสังคม TomorrowCharity มอบเงิน 1,130,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาท) เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาจำนวน 565 ทุน แก่นักเรียนไทยที่ยากจนในการดูแลของมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยมีนายสรรเพชร นิลรัตน์ (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ EDF เป็นผู้รับมอบ

สำหรับ Me for Tomorrow (มี ฟอร์ ทูมอร์โร่ ) ปีที่ 2 เป็นกิจกรรมการจำหน่ายเสื้อยืดดีไซน์เก๋ พร้อมสกรีนชื่อของตนเองลงบนเสื้อ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชื่นชอบลายเสื้อดีไซน์เก๋ทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก

หน่วยงานหรือผู้สนใจสามารถสนับสนุนทุนการศึกษาหรือทำกิจกรรมด้านการศึกษาในโรงเรียนร่วมกับมูลนิธิ EDF โดยติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org หรือคลิก www.edfthai.org ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด

อนึ่งมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับทุนการศึกษามากว่า 30 ปี ที่ผ่านมาได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ เช่น รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่งแบค รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทยประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และเดอะรีซอร์สอัลลิอันซ์ รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะองค์กรที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •